Navigace

Obsah

Zájmové kroužkyRodiče nám pomáhajíNa horáchDružina

První záříHra na život

 

Investice do vzdělání

 

Naše škola se zapojila do projektu evropských financí do českých škol pod názvem Výzva 22.

Plánované oblasti se týkají těchto oblastí:

další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti

- matematiské gramotnosti

- čtenářské gramotnosti

- cizí jazyky

- v oblasti inkluzivníh vzdělávání.

Dáe pro žáky jsou připraveny:

- čtenářské kluby

- klubu zábavné logiky a deskových her

- doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

 

Realizace projetu se datuje od února 2017 a předpokládané ukončení v roce 2019.  Zapojena bude většina pedagogických pracovníků a i žáků a žákyň naší školy.

 

 

 

Tak už nám to zase začalo…

 

Nejen dětem, ale i nám, rodičům, učitelům, babičkám, dědečkům... Prvního září nám všem zase začala škola. Prvňáčky s velkýma rozzářenýma očima do školy přivedli rodiče, tety a i mnozí mladší sourozenci a všichni najednou jsme se sešli v útulných vyzdobených třídách, kde se na nás těší paní učitelky, páni učitelé a i lavice, které stály opuštěné a čekaly, až se mezi ně vrátí zase radost a smích. Neboť copak by byla škola školou bez dětí? Sic bychom zvládali nápory dokumentů, které se na nás hrnou ze všech stran z institucí, ale nemohli bychom učit toho, kdo má uši nastražené, oči otevřené a ruce připravené. A že je co předávat! Nejmladší žáčkové a žákyně se seznamují s matematikou profesora Hejného, paní učitelky si metodu pochvalují a škola se podivuje jaké má šikovné počtáře. Pokračujeme již od první třídy se slovíčky v jazyce anglickém, protože přece jen mezinárodnímu světu vládne, v sedmém ročníku přidáváme jazyk ruský, který pravidelně zaskočí děti především psanou formou – azbukou. Učíme se psát spisovně, mluvit, spolupracovat, objevovat svět prostřednictvím médií, rozeznávat, co je pravda a co nikoliv a k ruce si mnohdy bereme - jak se mezi dětmi říká „tetu Wiki a strejdu Googla“ – rozuměj nejpoužívanější vyhledávače na internetu. Učíme se, kde tečou řeky, jak se jmenují, ale i proč voda v nich musí být čistá a jak to zajistit, učíme se vyrábět věc i z recyklovaných zdrojů – cítíte – jak moc se nám mění osnovy školní a dovednosti, které se děti musí naučit, aby obstály ve světě, který nás obklopuje a jak už nevystačíme jen s knihou? I když kniha, světe div se, je stále základním stavebním kamenem naší schopnosti pojímat svět a kdo se naučí číst a počítat, může objevovat svět i ve chvíli, kdy se pustí máminy ruky a učitelka či učitel se dostávají pouze do role rádců, či těch, co ukazují světu. 

 

Učíme se rádi