Navigace

Obsah

Zájmové kroužkyRodiče nám pomáhajíNa horáchDružina

První záříHra na život

 

Investice do vzdělání

Libušínská škola přivítala září v nových bačkůrkách

 

  Snad nenalezneme žáka či studenta libovolného věku, který by oblíbený reklamní slogan „škola volá!“ dokázal po celý srpen přeslechnout. A co víc, nejvyšší metu otravnosti s lehkostí překoná děsivé „už se vám to krátí“, kterým volnost a pohodu letních prázdnin bez soucitu kazí zejména ti, kteří už mají školní docházku za sebou. Ke smutku dětí a radosti rodičů se ovšem čas naplnil, je třeba vystát frontu v papírnictví, ořezat pastelky, koupit bačkůrky a vyrazit vstříc novému školnímu roku.

   Pro celou libušínskou školu s sebou nový školní rok přináší mnohé změny. Po odchodu bývalého vedení byla na post ředitelky dosazena Mgr. Renata Kosová, která se ihned po nástupu, v tandemu se zástupcem Bc. Tomášem Redlem, pustila do restrukturalizace školy. Citelné změny zasáhly zejména učitelský sbor, který byl vhodně doplněn nejen nově příchozími, ale i dobře známými tvářemi, vystupujícími takříkajíc v nových rolích.

 Žhavou novinkou bude větší výběr volnočasových aktivit, nabízených jak „sólo“, tak v rámci školní družiny. Žáci se mohou těšit například na florbal, míčové hry, čtenářský klub,  zdravotnický kroužek, deskové hry, tvořivé dílny či orientální tance. Dále pak na keramické dílny, které budou nabízeny nejen dětem, ale i dospělým.

   Vedení školy se také rozhodlo nabídnout pomoc, a ulehčit práci rodičům s útrpným nakupováním pomůcek na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti, sešitů či obalů (zejména na oblíbené neobalitelné formáty). Objednávka bude řešena hromadně s dodávkou až do ruky, což ušetří průměrně 3-5 návštěv papírnictví plus jedny rodičovské nervy na žáka. Kdo však již nakoupil, nemusí si této nabídky všímat.

Mezi jemné administrativní změny patří nový e-mail školy: skola.libusin@seznam.cz.

   Každý začátek je svým způsobem těžký, i začátek školního roku. Prvňáčkům se v hlavičkách mísí nadšení se strachem. Jaká bude paní učitelka?! Jak jenom vydržím ve škole celé čtyři hodiny?! A kdy budu mít čas na hraní?! Ale ani ostřílení matadoři se drobné nervozitě nevyhnou. Pod slupkou vzdorovité ležérnosti se obávají učiva budoucího, očima neklidně kmitají po neznámých vzorcích a složitých zadáních.

  Popřejme si všichni společně úspěšný vstup do nového školního roku. Věřme, že všechny obavy budou brzy zažehnány, nahrazeny uklidňující rutinou. Je čas nahradit otravné slogany ještě horším „tak už vám to začalo!“.

 


 

Naše škola se zapojila do projektu evropských financí do českých škol pod názvem Výzva 22.

Plánované oblasti se týkají těchto oblastí:

další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti

- matematiské gramotnosti

- čtenářské gramotnosti

- cizí jazyky

- v oblasti inkluzivníh vzdělávání.

Dáe pro žáky jsou připraveny:

- čtenářské kluby

- klubu zábavné logiky a deskových her

- doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Realizace projetu se datuje od února 2017 a předpokládané ukončení v roce 2019.  Zapojena bude většina pedagogických pracovníků a i žáků a žákyň naší školy.