Navigace

Obsah

Vážení rodiče, připomínáme, že do 20.10. 2017 měla být zaplacena družina za období říjen až prosince 2017. Někteří z Vás ta ještě neučinili, proto žádáme o urychlené zaplacení .

Děkujeme.

Vedení školy

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

 

 1. Poplatek činí 250,- Kč (dítě využívá družinu pouze v čase mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, tzn. max. 2 vyuč. hodiny týdně), v ostatních případech poplatek činí 120,- Kč na měsíc. Platby se provádí vždy do 20. v měsíci. Za září do 20. 9., za říjen, listopad a prosinecdo 20. 10., za leden, únor a březen do 20. 1. 2018 a za poslední čtvrtletí do 20. 4. 2018.
 2. Ve školní družině lze využívat ranní i odpolední provoz. Ranní provoz je od 6.30 do 7. 40 a odpolední od 11. 40 do 16. 30 hodin.
 3. Konkrétní časy odchodů dítěte, je nutné zapsat na zápisový lístek. Pokud dojde ke změně, je nutné tuto změnu provést opět písemně.
 4. Má-li být dítě uvolněno ze školní družiny dříve než v hodinu rodičem určenou, musí mít písemnou žádost rodičů a to na lístku. Není možno uvolňovat na telefonickou žádost nebo SMS.
 5. Pokud si dítě vyzvedává rodič před třídou, je nutné nahlásit odchod vychovatelce.
 6. Rodiče a vedoucí kroužků přejímají veškerou zodpovědnost za dítě navštěvující kroužky/pobyt v kroužku, odchod a zpětný příchod do družiny.

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

chtěla bych Vás poprosit o přečtení pár informací ke školní družině .

 

Družina je rozdělena na dvě části - ranní (6:30-7:45) a odpolední (11:40-16:30). Do ranní družiny není potřeba dítě předem hlásit,může přijít dle potřeby.

Z odpolední družiny je dítě pouštěno podle Vámi vyplněného zápisního lístku. Pokud si dítě vyzvedáváte, prosím dodržujte Vámi určený čas ať nenarušujete program družiny. Jakékoliv změny mi prosím napište do notýsku s datumem a vaším podpisem.

V případě hezkého počasí chodíme s dětmi ven. Pokud chcete, aby si Vaše dítě neumazalo oblečení do školy,dejte mu nějaké věci na převlečení.Toto oblečení si mohou nechávat v šatně v sáčku. V zimě se může stát, že budou mít mokré např. kalhoty, proto by bylo vhodné mít připraveny suché tepláky,ponožky...

Na obědy chodíme za každého počasí,proto by měly být děti vhodně oblečeny a vybaveny např. pláštěnku, deštník, čepici...!!!

Poplatek za družinu vybírám v hotovosti vždy do 20-tého v měsíci. Částka na je jeden měsíc je 120,-Kč. V září se bude vybírat 120,-Kč, v říjnu již čtvrtletní poplatek tzn. 360,- Kč tj3x120,-Kč za měsíc říjen,listopad,prosinec. V lednu se pak bude vybírat za měsíce leden,únor,březen a v dubnu za měsíce duben,květen,červen.

Pokud bude dítě omluveno z družiny na celý měsíc,částka bude vrácena. V případě využití části měsíce se částka nekrátí. Výdaje školní družiny se evidují a v případě zájmu můžete samozřejmě nahlédnout.

Pokud budete chtít cokoliv probrat ohledně Vašich dětí a družiny, neváhejte a kontaktujte mě na mobil 733404861 či se stavte za mnou v družině. Veškeré aktuální informace pak najdete na webových stránkách školy pod odkazem "Školní družina"  www.zslibusin.cz

 

Budu moc ráda, když se Vašemu dítěti bude v družině líbit a těším se na Vaši spolupráci.

                                                        Vychovatelka: Květa Vinklová

 

družina

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

"Libušínský country potěr v Makotřasích"

.Dne 25.4.2015 družinový  country kroužek měl své premiérové vystoupení na country zábavě v Makotřasích. Vystoupení se velmi vydařilo, děti zatančily bez jediné chybičky a za to sklidily velký potlesk. Video z jejich vystoupení můžete najít na  https://www.youtube.com/watch?v=A1Bx0HUDvhg

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poplatek za školní družinu 04-06/2015

 

platba 10-12/2014

Už tu máme duben a s ním opět placení čtvrtletního poplatku za školní družinu. Částka činní 360,-Kč, prosím uhraďte do 20.04.2015. Děkuji

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..........................................................................................................................................................

Vážení rodiče,

v týdnu od 24.11. do 28.11. 2014 proběhne ve školní družině projekt „ Čaj o druhé- čteme pohádky z babiččiny truhlice“. Dětem se bude předčítat z knížek méně známých ba dokonce neznámých.

Při čtení budou děti odpočívat a relaxovat, proto prosím, pokud to bude možné, dejte dětem do družiny polštářek a deku, aby se mohly zachumlat. Věci si budou moci nechat v družině do konce týdne, pak si je odnesou domů.

Budete-li mít zájem můžete přijít mezi nás a zaposlouchat se do pohádek a při šálku čaje se vrátit zpět do dětských let.

 čtení    ............................................................................................................. 

Naše družina se zůčastnila literárně výtvarné soutěže "Darované srdce" vyhlášenou časopisem AGE.... výtvarnou část zajistili děti ze školní družiny a členové výtvarného kroužku. Literární část zajišťoval pan zástupce Marek Inderka s dětmi ze šesté třídy. Tak uvidíme zda uspějeme. 

darované srdce

 DAROVANÉ SRDCE – NÁM VŠEM, PROTOŽE NIKDO SE NENARODÍ ZLÝ

 

 

Srdce je symbolem LÁSKYPŘÁTELSTVÍ, sídlem CITU A DUŠE, symbolem ENERGIE a ODVAHY.

Srdce je třeba chránit tak, aby nás chránilo. Může nás bolet,může nám být zlomeno, ale také nám přináší radost ze života s bytostmi  i  věcmi, které nás obklopují. Srdce je ŽIVOT.

Ten kdo má srdce na pravém místě, dokáže ostatním pomoci, ochrání přátelství, umí milovat, nezná nenávist a umí žít správným životem. Některé děti i dospělí mají třeba srdce obklopené temnotou, ale ta temnota se dá odstranit. Jen je třeba to své srdce najít a použít. Temnota kolem srdce se dá také odstranit za pomoci přátel, kteří svým chováním a vzájemnými vztahy pomohou najít v duši svého kamaráda světlo, úsměvy, štěstí a krásu. Vzájemná upřímná láska pramenící v dobrém srdci nám pomáhá. Dokáže usušit slzy a utišit žal.

Všichni jsme přišli na svět stejní, neviní a nazí. Naše srdce ovlivňují srdce jiných a naopak. Je potřebné své srdce udržovat čisté. Tím pomůžeme i všem ve svém okolí a spojíme-li svá čistá srdce, budeme žít v lepším světě.

To je naše poselství, které posíláme „DAROVANÝM SRDCEM NÁM VŠEM.“

Žáci Základní školy v Libušíně

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                 PRO NÁS VELKÉ

               I MALÉ HOLKY

 

KURZY ŠITÍ A PLETENÍ

 • Šití ruční i strojové    
 • Šití hraček
 • Bytové dekorace
 • Základy pletení 
 • Šály,svetry,čepice

Vše je určeno pro začátečníky, takže se vůbec nemusíte bát, vše se společně krok po kroku naučíme, občas se do něčeho zamotáme, ale vše co vytvoříme bude umělcův záměr…:-))

V případě zájmu veškeré informace ve školní družině.

pletení

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poplatek za školní družinu 10-12/2014

 

platba 10-12/2014

Už tu máme říjen a s ním opět placení čtvrtletního poplatku za školní družinu. Částka činní 360,-Kč, prosím uhraďte do 20.10.2014. Děkuji

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 

                    Zájmové kroužky          kroužky                                                   

V letošním školním roce budou při školní družině opět pracovat zájmové kroužky.     Máte na výběr z těchto kroužků  -

               - Tvořivá dílna středa 1x za čtrnáct dní od 14.00 hod.

               -  Výtvarný kroužek      1x týdně od 16.00 hod.

               - Country tance - středa 1x týdně od 16.30 hod.

              

Zahájení činnosti kroužků je druhý týden v říjnu 2014 . Přihlášení do kroužků i pro nedružinové děti je každý den ráno do 8.00 hod. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            TÉMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ          DRUŽINY NA ROK 2014/2015

družina

Podzim

Zahájení školního roku 2014/2015.

Seznámení s řádem školní družiny - společná tvorba plakátu s pravidly pobytu ve ŠD.

Beseda o bezpečnosti - bezpečnost při hrách v místnosti i venku.

Orientace v okolí školy - orientační závod, stopovaná.

Kouzelná slovíčka - prosím, děkuji, promiň, dobrý den.

Pravidla slušného chování u stolu.

Podzim v zahradě i v lese - výrobky z přírodnin.

Výtvarné činnosti - tvoření z tříděného odpadu, tkaní, navlékání korálů, lampión z barevných papírů, drak, prostírání – koláž.

Sportovní hry – míčové hry, skákání přes švihadlo, orientační závod.

Předčítání.

 

Projekt – „Svět kolem nás“ – zaměřeno na společnost a soužití lidí

 

Dny komického oblečení:

22.10. pruhovaný den

26.11. den naruby

 

Tradice - sv. Václav, Stará řemesla, sv. Martin.

 

 

 

Zima

Zimní čas – rozdělení času, zhotovení kalendáře.

Specifické zimní sportovní činnosti.

Rodina, domov – využití předvánočního času.

Výtvarná a pracovní část- papírové korále, řetězy, masopustní masky, malování na sklo, sněhuláci.

Nastal čas vánoční - Vánoce u nás a ve světě.

Četba u adventního věnce – koledy.

Mezinárodní den muzeí – 12. ledna.

Být viděn – bezpečnost při přecházení.

Co jsou to řemesla? – tradiční a nová, čím jsou rodiče.

Turnaj ve stolních hrách.

Děti hrají dětem – loutkové divadlo pro MŠ.

Ptáci, kteří u nás přezimují a další zajímavosti zimní přírody. – výroba krmítka pro ptáky, ptačí strom.

Masopust – masky, písničky a říkačky.

Předčítání.

 

Projekt – Týden zdravé výživy

Dny komického oblečení:

17.12. pyžamový den

21. 1. bílý den

18. 2. karnevalový den

Tradice – Advent, Vánoce, Tři králové, Masopust

 

Jaro

Vyhánění zimy, vítání jara (Morena, květinové řetězy).

Velikonoce – malované vajíčko (kašírování).

Mláďata, písklata – výtvarná výchova.

Plakát na téma:“ Řidiči zvolni, všude žijí děti!“

Březen měsíc knihy a internetu.

Den vody – 22. 3.

Duben měsíc čistoty lesů a měsíc ptactva.

Výtvarná a pracovní činnost – bylinný herbář, velikonoční dekorace, májíček, portrét.

Moje maminka.

Sportovní hry – atletika

Zdravověda – bodnutí hmyzem, sběr léčivých bylin.

Děti v dopravě – chodci, cyklisté. Základní dopravní značky.

Naše bylinková zahrádka – řeřicha ve vaječných výdutcích, fazole, obilíčko.

Projekt - Na celé zemi jsou děti.

 

Dny komického oblečení:

20. 5. květinový den

25. 3. zelený den

22. 4. kostkatý den

 

Tradice :Velikonoce, Májka, Letnice.

 

 

Léto

 

Voda v přírodě – život ve vodě, papírové lodičky, koláž.

Práce s krabičkovou lupou – vyhledávání v atlasech – knihovna.

Výstava květin – soutěž jednotlivců v poznávání rostlin. Koktejl vůní.

Beruška – různé výtvarné techniky.

Místo kde bydlím – pověsti a báje z našeho města a okolí, orientace ve městě.

Atletické závody, nácvik tanečku, překážkové dráhy, kopaná.

Výtvarné a pracovní činnosti – akvárium v krabici, hmyz na louce.

Zdravověda – úpal , úžeh, drobná poranění . Bezpečnost při koupání.

Písničky k táboráku.

Lidové tanečky.

 

Projekt: Léto začíná- škola končí.

Dny komického oblečení:

24. 6. plavecký den

Tradice – sv. Jan.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Malování na obličej

líčení

Dne 8.9. 2014 proběhla zábavná akce ve školní jídelně kde byly děti nalíčeny jako na maškarní bál...:-)) družina byla plná květinových víl, smrťáků,tygrů, spidermanů atd.

Dětem se akce velmi líbila , a jejich avantgardní líčení bylo oceněno i na dětském hřišti ostatními spolužáky. Děkujeme paní Štěpánce Zdvihalové za připravený program a těšíme se na další spolupráci.

Fotografie líčení najdete ve fotogalerii, v případě zájmu je možno fotografie vytisknout.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Několik informací k provozu školní družiny

 

školní družiny-Vážení rodiče,

chtěla bych Vás poprosit o přečtení pár informací ke školní družině .

 

Družina je rozdělena na dvě části - ranní (6:30-7:45) a odpolední (11:40-16:30). Do ranní družiny není potřeba dítě předem hlásit,může přijít dle potřeby.

Z odpolední družiny je dítě pouštěno podle Vámi vyplněného zápisního lístku. Pokud si dítě vyzvedáváte, prosím dodržujte Vámi určený čas ať nenarušujete program družiny. Jakékoliv změny mi prosím napište do notýsku s datumem a vaším podpisem.

V případě hezkého počasí chodíme s dětmi ven. Pokud chcete, aby si Vaše dítě neumazalo oblečení do školy,dejte mu nějaké věci na převlečení.Toto oblečení si mohou nechávat v šatně v sáčku. V zimě se může stát, že budou mít mokré např. kalhoty, proto by bylo vhodné mít připraveny suché tepláky,ponožky...

Na obědy chodíme za každého počasí,proto by měly být děti vhodně oblečeny a vybaveny např. pláštěnku, deštník, čepici...!!!

Poplatek za družinu vybírám v hotovosti vždy do 20-tého v měsíci. Částka na je jeden měsíc je 120,-Kč. V září se bude vybírat 120,-Kč, v říjnu již čtvrtletní poplatek tzn. 360,- Kč tj. 3x120,-Kč za měsíc říjen,listopad,prosinec. V lednu se pak bude vybírat za měsíce leden,únor,březen a v dubnu za měsíce duben,květen,červen.

Pokud bude dítě omluveno z družiny na celý měsíc,částka bude vrácena. V případě využití části měsíce se částka nekrátí. Výdaje školní družiny se evidují a v případě zájmu můžete samozřejmě nahlédnout.

Pokud budete chtít cokoliv probrat ohledně Vašich dětí a družiny, neváhejte a kontaktujte mě na mobil 733404861 či se stavte za mnou v družině. Veškeré aktuální informace pak najdete na webových stránkách školy pod odkazem "Školní družina"  www.zslibusin.cz

 

Budu moc ráda, když se Vašemu dítěti bude v družině líbit a těším se na Vaši spolupráci.

                                                        Vychovatelka: Květa Vinklová

 

družina

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Školní rok 2013/2014

fotokroužekPři školní družině Libušín v letošním školním roce 2013/2014, tak jako v loňském funguje zájmový útvar " Fotokroužek". Děti se učí fotit digitálním fotoaparátem a fotky zpracovávat, upravovat na pc a tisknout na fototiskárně. V letošním roce jsme se zúčastnili výstavy vyhlášené magistrátem města Kladna na téma" ZAPOMENUTÁ ZÁKOUTÍ KLADENSKA". Posláno bylo několik fotek , které děti nafotily na sv. Jiřím. Fotek bylo do soutěže zasláno mnoho ze všech škol a dokonce i školek z Kladna a okolí, odborná porota potom vybírala, které fotky budou vystaveny , ne všechny fotografie jsou vystaveny, vybírají se jen ty nejlepší. My jsme měli štěstí fotky našeho nejmladšího člena prvňáčka Lukáše Mišíka ,byly vybrány a vystaveny ve Sládečkově muzeu na Kladně. Děti měly možnost se s rodiči zúčastnit zahajovací vernisáže , kde k maldý fotografům promluvil i primátort města Kladna.

Na příští školní rok je vyhlášena další fotosoutěž, doufáme, že v ní budeme ještě úspěšnější než v té letošní a děti budou mít možnost prezentovat, nejen své nadání a schopnosti, reprezentovat školu jako celek.

Veškerou fotodokumentaci školní družiny dělají děti samy, všechny fotky zde na družinovém webu fotily ony. Dětský úhel pohledu je vždy zajímavý a originální a doufám, že je vždy bude provázet "DOBRÉ SVĚTLO" heslo všech fotografů...:-)  

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Magické nocování

 

magické nocování

Dne 23.5. 2014 proběhlo ve školní družině "Magické nocování" aneb večer plný čar a kouzel. Sraz byl v 18.00 hod. ve školní družině.Vzhledem k tomu, že se jednalo o noc plnou čar a kouzel měli vstup povolen jen čarodějové,čarodějky,mágové, druidové a jiné tajemné bytosti....takže vstup byl v kostýmech. Bohužel nám nepřálo počasí a veškeré aktivity jsme museli dělat uvnitř školy, ale to nám na náladě neubralo a všichni jsme si to užívali.

Děti byly rozděleny do dvou skupin , každá skupina si vylosovala barvu svého valounku...zlatý nebo stříbrný a za za každou splněnou disciplínu získávali členové družstva valounek ve své barvě pro svoji skupinu.

Nejdříve probíhaly sportovní soutěže běh, skákání, plazení a jiné sportovní disciplíny. Ve sportovních disciplínách vyhrálo družstvo "Zlatých". Po pohybové aktivitě byl čas odpočinku a poté jsme se přesunuli do kuchyňky kde jsme měli nachystanou hostinu, kterou připravily hodné maminky. Původně jsme měli venku grilovat , ale temné a nedobré síly nám tento náš záměr překazily, my jsme se však nedali a zaimprovizovali a všem nám náramně chutnalo.

Posilněni jsme se přesunuli do družiny kde na nás čekal znalostní kvíz....bylo to záludné a náročné, ale čarodějův učeň musí mít především silného ducha a spoustu vědomostí....byl to urputný boj mladých učedníků a z tohoto souboje vyšlo vítězně družstvo "Stříbrných".

Původně jsme měli vařit čarovné lektvary a věnovat se bylinkám, jenže tuto naši zábavu nám překazila potulná kejklířka se svojí kytarou a my jsme usedli a zpívali a zpívali až jme málem propásli "Stezku odvážných" byla to náročná disciplína jen ti s čistým srdcem měli šanci projít a získat tak další valounky pro své družstvo. Byl i nějaký pláč a nářky, ale nakonec všichni prošli touto zkouškou ze ctí a nebylo vítězů ani poražených Všichni účastníci "Magického nocování" se stali řádnými učni řemesla čarodejnického.

                    Těšíme se již na příští rok, že si zase užijem noc plnou čar a magie.....:-)