• 6. schůzka ,,PARLAMENTU,,Dne :
     
    Seznam zúčastněných :
     1. tř. - V. Pilařová, T. Benadová
     2. tř. - N. Hamplová, D. Škrdlant
     3. tř. - V. Král, T. Černý
     4. tř - K. Tiefová, J. Veselá
     5. tř. - G. Vysůčková, G. Vysůček
     6. tř. - A. Stejskalová, E. Slámová
     7. tř. - N. Hartlová, S.Černá
     8. tř. - J.Minařík, A. Nistorová
     9. tř. - N. Kottová, A. Dvořáková
     
     
     PROGRAM :
     
    1.  Nabídka pro žáci 8. a 9. tříd pro zajištění ,,velikonoční kavárny"
    2.  Vyhodnocení únorové soutěže o nejhezčí masopustní masku : viz nástěnka v přízemí i v1. patře - rozdání cen vítězům
    3.  Probíhá literární olympiáda
    4.  Řešená stížnost od 7.třídy na ztrátu srdíček - vyřešeno
    5.  Příprava ZAHRADNÍ SLAVNOSTI a slavnostní vyřazení 9. tř. - přibližný termín: 21.června, od 15,00 hod. před  bývalou lékárnou
    6.  BAREVNÝ TÝDEN (duben) :plakáty a rozepsání barev na jednotlivé dny budou opět k dispozici na nástěnkách Parlamentu . Termín : 8. - 13. dubna 2019
    7.  Proběhne VELIKONOČNÍ JARMARK - 17.4. 2019  od 15,00 hod. do 17,30 hod
    8.  NOC S ANDERSENEM - 29.3. 2019 ( 9. třída nabízí pomoc 1. třídě)

       9.  DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 28. - 29. března 2019 od 8,00hod. do 17,00 hod.

     10. Dne 21. března 2019 proběhne PONOŽKOVÝ DEN - na podporu lidí s Downovým syndromem

     11. Výrobky z Pč a Vv vybrat a poskytnout na velikonoční jarmark a jako drobné dárečky pro zápis budoucích prvňáčků

     12. Této schůzky se zúčastnila i paní ředitelka s různými návrhy a podněty, které se budou probírat na příští schůzce

     13. Termín příští schůzky : 10. dubna 2019

     

     

     

   • 5. schůzka ,,PARLAMENTU,,
     
    Seznam zúčastněných :
     1. tř. - V. Pilařová, T. Benadová
     2. tř. - N. Hamplová, M. Lacková
     3. tř. - N. Němcová, M. Neumann, V. Král
     4. tř - E. Mu"llerová, M. Dlabová
     5. tř. - G. Vysůčková, G. Vysůček
     6. tř. - omluveni
     7. tř. - N. Hartlová, S.Černá
     8. tř. - J.Minařík, A. Nistorová
     9. tř. - B. Pilařová, A. Dvořáková
     
     
     PROGRAM :
     
    1.  Určení garantů pro 1.tř (9. tř.) a 2. třídu (7.tř.)
    2.  Vyhodnocení plakátu :,,,,Boj proti odpadkům a nepovoleným skládkám" pro 1.-5. ročník a pro 6. - 9. ročník téma : ,,Boj proti návykovým látkám"
    3.  Vyhlášení soutěže na únor :,, O nejhezčí masopustní masku
    4.  Návrh p. uč. D. Knížetové na literární olympiádu (březen - Měsíc knihy)
    5.  Příprava ZAHRADNÍ SLAVNOSTI a slavnostní vyřazení 9. tř. (červen)
    6.  BAREVNÝ TÝDEN (duben)
    7.  14. února - sv. Valentýn - soutěž tříd o co nejvíce srdíček na třídu.
    8. Příští schůzka - 13. března 2019
   • 4. schůzka ,,PARLAMENTU,,
     
    Seznam zúčastněných :
     1. tř. - omluveni (vystoupení v DPS)
     2. tř. - N. Hamplová, M. Lacková
     3. tř. - N. Němcová, M. Neumann, V. Král
     4. tř - E. Mu"llerová, M. Dlabová
     5. tř. - G. Vysůčková, G. Vysůček
     6. tř. - nepřítomni a neomluveni
     7. tř. - N. Hartlová, S.Černá
     8. tř. - J.Minařík, A. Nistorová
     9. tř. - N. Kottová, A. Dvořáková
     
     
     PROGRAM :
     
    1.  Vánoční přání byla rozdána všem zaměstnancům školy
    2.   PARLAMENT  popřál všem žákům školy (nástěnky v přízemí i v 1. patře) krásné prožití vánočních prázdnin
    3.  Byly projednány plány na začátek kalendářního roku do školní soutěže:,,Kdo si hraje, nezlobí" a to na leden - Výroba nebo kresba plakátu či poutače na téma :
         ,,Boj proti odpadkům a nepovoleným skládkám" pro 1.-5. ročník a pro 6. - 9. ročník téma : ,,Boj proti návykovým látkám"
         únor - ,, O nejhezčí masopustní masku"
    4.  4., 5., 6. a 7. ročník se rozhodl pro výměnu svých zástupců v Parlamentě. Pro 4.tř - Vanesa HOLASOVÁ a Manuela  DLABOVÁ,
                                                                                                                                                                         5.tř.- Georg VYSŮČEK a Georgina VYSŮČKOVÁ
                                                                                                                                                                         6.tř.- Eliška SLÁMOVÁ a Adéla STEJSKALOVÁ
                                                                                                                                                                         7.tř.- Natálie PLECITÁ a Sára ČERNÁ
    5.  Návrh žáků vyšších tříd na automat na pití a svačinky a především  automat na školní pomůcky (sešity, pravítka, pera) - jednohlasně schváleny všechny
          typy automatů.
    6.  Vyhlášení výsledků soutěže o nejhezčí vánoční výzdobu proběhne ve dnach 19. - 20. 12. 2018. Výsledky budou zapsány do tabulky 20.12.2018.
    7.  Příští schůzka proběhne 30.ledna v 10,00 hod. v ŠD
     
     
    Zapsala : Adriana Nistorová, VIII. tř.                                                                                                                                                                                  V Libušíně, 19.12.2018
   • 3. schůzka ,,PARLAMENTU,,
     
    Seznam zúčastněných :
     1. tř. - nepřítomni
     2. tř. - N. Hamplová, D. Škrdlant
     3. tř. - N. Němcová, M. Neumann
     4. tř - nepřítomni
     5. tř. - G. vysůčková, G. Vysůček
     6. tř. -nepřítomni
     7. tř. - nepřítomni
     8. tř. - nepřítomni
     9. tř. - nepřítomni
     Nepřítomní zástupci tříd nebyli omluveni.
     
     PROGRAM :
     
    1. Členové  PARLAMENTU si berou patronát nad dohledem úspory elektřiny (zhasínání po přestávkách na toaletách a chodbě)
    2. Rozdělení bodů za docházku na schůzky  PARLAMENTU ( zahrnout do celoroční soutěže tříd)
    3. Zástupci si budou na schůzky nosit poznámkové bloky
    4. Vyhlášena soutěž o nejhezčí vánoční výzdobu tříd
    5. Příští schůzka - 19.12.2018 - středa v 10,00 hod. ve školní družině
     
     
     
     
     
    Zapsala : Iva. Čížová                                                                                                              V Libušíně, 22.11.2018
   • Seznam zúčastněných : dostavili se zástupci všech tříd (1. - 8. tř.)
                                                  9. třída omluvena - testování znalostí
     
    Program schůzky :
    1. hodnocení sběru starého papíru                     - zapsáno do tabulky celoroční soutěže tříd
    2. hodnocení sběru kaštanů                              - zapsáno do tabulky celoroční soutěže tříd
    3. štafetový běh                                               - soutěž o pohár ředitelky školy
    4. příprava na sportovně-zábavné dopoledne  - 26.10. 2018 -  pátek
        - dýně    : přinést své
                        :  vydlabat v ŠD
        - masky  : přinést své vlastní kostýmy
                        : výroba v ŠD
        - organizace průběhu běhů libušínským parkem
    5. 31.10.2018 - středa - 8,00 hod.                   - slavnostní vyhodnocení sportovně-zábavného dopoledne                                                                                                             a štafetového běhu tříd v tělocvičně školy
    6. další schůzka parlamentu                             - 21.11.2018 v 10,00 hod. v ŠD
     
     
     
    Zapsala : Adriana Nistorová, VIII.tř.                                                                                       24.10.2018
    • PARLAMENT   - šk. rok 2018/2019

      

     Jmenný seznam zástupců tříd :

      

     1.tř. -  Viktorie PILAŘOVÁ, Tereza BENADOVÁ

     2.tř. -  Nikola HAMPLOVÁ,  Daniel ŠKRDLANT

     3.tř. -  Natálie NĚMCOVÁ, Matěj NEUMANN

     4.tř. -  Eliška MULLEROVÁ, Kristýna HEBERTOVÁ

     5.tř. -  Laura DLABOVÁ, Miriam BALOGOVÁ

     6.tř. -  Tomáš ROSTÁŠ, Skarlet VYSŮČKOVÁ

     7.tř. -  Natálie PLECITÁ, Vendula KREJČÍKOVÁ

     8.tř. -  Jakub MINAŘÍK, Adriana NISTOROVÁ

     9.tř. -  Natálie KOTTOVÁ, Adéla DVOŘÁKOVÁ

      

      

      

     1. schůzka   -   12.září 2018

      

     Body programu schůzky :

      

     - Přivítáníseznámení se členy PARLAMENTU

     - Zvolit zapisovatelku 

     - Domluvit pravidelnost schůzek

     - 13.11. - Den laskavosti

     - Nástěnka PARLAMENTU - přízemí, 1.patro

     - Navrhnout body a hodnocení pro CELOROČNÍ SOUTĚŽ TŘÍD 

     a) nejdelší vánoční řetěz

     b) různé olympiády (nejen sportovní)

     c) sběr papíru, plastu a víček

     d) nejhezčí vánoční výzdoba

     e)zapojení se do akce Mladé Fronty - redaktoři časopisu

     - Příští schůzka :19.září 2018 v 9,45 hod v ŠD

      

     Odhlasováno :

     - zapisovatelka : Adriana NISTOROVÁ - VIII. tř.

     - v měsíci září schůzky každý týden, od října 1x za 14 dní nebo dle potřeby jednotlivých tříd

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základní škola Libušín
   • info@zslibusin.cz
   • Pokud budete chtít mluvit s jednotlivými pedagogy, vyberte správné číslo: ředitelna: 312 672 339 ředitelka: Mgr. Renata Kosová zástupkyně ředitelky: Bc. Soňa Marková administrativní pracovnice: Miroslava Kvasničková 724 183 141 sborovna 1. patro: 312 671 292 ( S. Perscheová, D. Knížetová, J. Kuncová, P. Němec, R. Žižková, P. Povondrová, I. Popelářová, J. Vadinský, P. Havlová, L. Marek) sborovna přízemí: 312 524 227 (P. Chocholová, M. Pospíšilová, Š. Navrátilová, I. Knížetová, I. Šmolíková, R. Slámová, I. Čížová, M. Smetanová) školní družina: 312 524 228 (I. Čížová, R. Slámová)
   • Komenského 237, 273 06 Libušín
   • Město Libušín Hálkova 140, 273 06 Libušín www.mestolibusin.cz
 • Fotogalerie

  • Masopust
  • Tonda Obal na cestách
  • Tělesná výchova na ledu
  • Projektové dny 8. a 9. třída
  • Plavání
  • LVVZ 21.1.2019
  • Vánoční trhy a bruslení na Kladně
  • Les ve škole
  • Mikuláš
  • Vánoční dílničky
  • Zámek Libochovice
  • Planetárium 1. a 2. třída
  • Halloween
  • Běh libušínským parkem
  • Les ve škole