• Aktuality

    • Žádáme o úhradu poplatku za:

     • 1. pololetí - 600Kč do 15.9.2018
     • 2. pololetí - 600 Kč do 15.2.2019

     Žáci, kteří využívají družinu pouze v čase mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, tzn. max. 2 vyučovací hodiny týdně, platí žák 250 Kč za pololetí.

      

     Platbu preferujeme převodem na účet 27-7169720267/0100, do poznámky uveďte jméno, příjmení a třídu dítěte.

     Platbu je možno provést i hotově v ředitelně školy.

    • ŠKOLNÍ DRUŽINA VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

     Vážení rodiče, přejeme vám úspěšný školní rok 2018/19

     Vychovatelky: Růžena Slámová a Iva Čížová

      

     Provoz ŠD

     Ráno:              6:30 – 7-40 hod.

     Odpoledne:   11:40 – 16:30 hod

      

     Základní rozvrh ŠD

     • po skončení vyučování jdou žáci do družiny
     • dítě je možno vyzvednout do 12:45 a poté až od 15:00 hod
     • 12:50 hod. odchod na oběd
     • 13:30 -­ 15:00 hod. relaxace, pobyt venku, výtvarné a dramatické činnosti

      

     Do družiny si děti přinesou:

     • Oděv pro pobyt venku a pro výtvarné činnosti(v sáčku nebo tašce)- vše včetně sáčku podepsané,
     • každý den svačinu a pití na odpoledne.

      

     Odpolední docházka do ŠD je podmíněna odebráním obědů v jídelně DPS, kde mají žáci zajištěn i pitný režim. Žáci dochází na oběd v doprovodu vychovatelek.

      

     Obědy si zajišťují sami rodiče u pí. Roubalové v DPS. Tel. 608 040 606

      

     Odchází-li žák, ze ŠD v jinou dobu, která není uvedená na zápisovém lístku, nebo žák nejde vůbec do ŠD je nutné donést písemnou omluvenku. Není možné žáka uvolňovat telefonickou žádostí či sms.

     Jde-li žák na kroužek, zodpovědnost přebírá vedoucí kroužku, který si dítě vyzvedne ve družině a po skončení činnosti ho dovede zpět do družiny.

  • Kontakty

   • Základní škola Libušín
   • info@zslibusin.cz
   • Pokud budete chtít mluvit s jednotlivými pedagogy, vyberte správné číslo: ředitelna: 312 672 339 ředitelka: Mgr. Renata Kosová zástupce: Bc. Soňa Marková administrativní pracovnice: Pavla Krejčí sborovna 1. patro: 312 671 292 ( S. Perscheová, D. Knížetová, J. Kuncová, P. Němec, R. Žižková, P. Povondrová, I. Popelářová, J. Vadinský, P. Havlová) sborovna přízemí: 312 524 227 (P. Chocholová, M. Pospíšilová, Š. Navrátilová, I. Knížetová, I. Šmolíková, R. Slámová, I. Čížová, M. Smetanová) školní družina: 312 524 228 (I. Čížová, R. Slámová)
   • Komenského 237, 273 06 Libušín
   • Město Libušín Hálkova 140, 273 06 Libušín www.mestolibusin.cz
 • Fotogalerie

  • Planetárium 1. a 2. třída
  • Halloween
  • Běh libušínským parkem
  • Les ve škole
  • Cirkus Happy Kids
  • Branný den
  • Den otevřených dveří
  • Prvňáčkové
  • Deti na startu
  • ZOO Dvůr Králové
  • Projektový den věnovaný Lesu ve škole
  • Les ve škole
  • Příroda na Hradišti
  • MDŽ v DPS Libušíně
  • Lyžařský kurz v Jizerských horách