• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo na jaře 2015 výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

     Podporované aktivity dle Prováděcího dokumentu OP VK

     - podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení

     - podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

     Uvedené podporované aktivity byly omezeny do tzv. šablon klíčových aktivit, ze kterých jsme si vybrali vhodné pro nás, a to:

     1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

     2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele. 

     3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.

     4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. 

  • Kontakty

   • Základní škola Libušín
   • info@zslibusin.cz
   • Pokud budete chtít mluvit s jednotlivými pedagogy, vyberte správné číslo: ředitelna: 312 672 339 ředitelka: Mgr. Renata Kosová zástupce: Bc. Soňa Marková administrativní pracovnice: Pavla Krejčí sborovna 1. patro: 312 671 292 ( S. Perscheová, D. Knížetová, J. Kuncová, P. Němec, R. Žižková, P. Povondrová, I. Popelářová, J. Vadinský, P. Havlová) sborovna přízemí: 312 524 227 (P. Chocholová, M. Pospíšilová, Š. Navrátilová, I. Knížetová, I. Šmolíková, R. Slámová, I. Čížová, M. Smetanová) školní družina: 312 524 228 (I. Čížová, R. Slámová)
   • Komenského 237, 273 06 Libušín
   • Město Libušín Hálkova 140, 273 06 Libušín www.mestolibusin.cz
 • Fotogalerie

  • Planetárium 1. a 2. třída
  • Halloween
  • Běh libušínským parkem
  • Les ve škole
  • Cirkus Happy Kids
  • Branný den
  • Den otevřených dveří
  • Prvňáčkové
  • Deti na startu
  • ZOO Dvůr Králové
  • Projektový den věnovaný Lesu ve škole
  • Les ve škole
  • Příroda na Hradišti
  • MDŽ v DPS Libušíně
  • Lyžařský kurz v Jizerských horách