Navigace

Obsah

Základní škola Libušín, okres Kladno

Komenského 237, Libušín IČ 750 32 775

 

Seznam dětí přijatých do 1. třídy školního roku 2017/2018

 

Podle zákona o ochraně osobních údajů zveřejňujeme registrační čísla, která jste obdrželi při zápisu. V případě nejasností volejte na tel. č. 736 752 162

Děkujeme za pochopení

Byli přijati:

2/17                                                21/17

3/17                                                22/17

4/17                                                23/17

5/17                                                24/17

8/17                                                26/17

9/17                                                27/17

10/17                                              28/17

14/17                                              29/17

13/17                                              31/17

14/17                                              33/17

15/17                                              34/17

16/17                 

17/17                                     Odklad školní docházky:

18/17                                              11/17, 32/17

19/17                                              V řízení:

20/17                                     1/17, 6/17, 25/17, 30/17

21/17

 

V Libušíně dne 21. dubna 2017       Mgr. Iva Dubravská, ředitelka školy

 

 

 

 

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

pro školní rok 2017/2018

 

Pozor ZMĚNA

Zápis proběhne v měsíci dubnu 2017

ve dnech 7. 4. 13.00 - 17.00 v pátek

dne 8. 4. 2017 9.00 - 12. 00 v sobotu

 

 

K zápisu vezměte s sebou:

- rodný list dítěte

- občanský průkaz jednoho z rodičů či zákonného zástupce dítěte

 

Formuláře k zápisu zde ke stažení - lze vytisknout a vyplnit předem, ušetříte čas na místě

Při zápisu budete odevzdávat dokumenty 1 - 3.

1. Žádost o přijetí dítěte - základní dokument

2. Žádost o přijetí vč. přílohy

3. Souhlas s poskytnutím dat pro potřeby správního řízení

4. Žádost o odklad

************************************************************

Nechceme, aby se pro vás či budoucí školáčky stal zápis stresem, tak uvádíme ještě další podrobnosti, které by vám mohly napomoci.

Povinnost školní docházky:

Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je podle § 36 odst. 3 školského zákona rozhodující věk dítěte. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky. K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2017/2018 se dostaví děti, které dovrší  šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2017, tzn. děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a dále děti, kterým byl při zápisu v lednu 2016 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

 

Odklad školní docházky

   O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37  odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (podané do 31. 5. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku) a

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o příjetí dítěte k základnímu vzdělávání  nebude rozesíláno, ale bude oznámeno:

 • zveřejněním seznamu přijatých dětí na hlavních vchodových dveřích školy
 • zveřejněním seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy

V seznamech budou děti uvedeny pod registračními čísly, která zákonní zástupci obdrželi při zápisu do 1. třídy. Předpokládaný termín zveřejnění seznamu je stanoven na den: 21. duben 2017

 

 

"10 dovedností, které by dítě mělo umět již před zápisem"

 1. motorika
 2. kreslení
 3. sebeobsluha
 4. společenská pravidla
 5. pravo-levá orientace
 6. zraková paměť
 7. sluchové dovednosti
 8. rytmika
 9. správná výslovnost
 10. vyprávění

 

Zajímavé odkazy:

http://ona.idnes.cz/zapisy-do-skol-se-blizi-pripravte-sebe-i-deti-f35-/deti.aspx?c=A110105_143423_deti_job

http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-rodina-deti/228233/zapis-do-1-tridy-vite-co-by-melo-vase-dite-umet.html

Do školy se těšíme