• Les ve škole

     Mezinárodní výukový program o lese, který probíhá ve 26 zemích světa. V České republice je v programu Les ve škole více než 350 základních škol, přírodovědných kroužků nebo družin.

     Naše škola se i tento školní rok 2018/2019 zapojila do projektu Les ve škole. V projektu Les ve škole je obrovská příležitost propojit více předmětů a pracovat s dětmi i mimo školní budovu. Učení venku v přírodě využívá přírodního prostředí k větší názornosti a větší pestrosti forem a metod výuky. Učit se o přírodě přímo v přírodě může svou názorností pomoci žákům jak s osvojením jednotlivých znalostí, tak s pochopením složitějších ekologických principů. Každý ročník má jiné téma a plní různé úkoly. Děti pracují ve skupinách a navzájem spolupracují. Kontakt s přírodou zlepšuje náladu, zvyšuje spokojenost a snižuje stres, či výskyt depresí. Děti venku se více hýbou a méně jim hrozí nadváha či obezita. Děti jsou ve volné přírodě mnohem bezprostřednější a více projevují své osobnostní rysy. Les nabízí velké možnosti pro objevování, ale i pro hru a tvoření. Děti jsou v lese spokojené a šťastné.

     Dne 17.12. 2018 se žáci 1.-5. třídy vydali do lesa a přinesli zvířátkům různé dobroty. Druháci opravili domečky pro zvířátka a lesní skřítky. Pozorovali zimní krajinu a povídali si o tom, jak žijí zvířata v zimě. Po návratu z lesa pracovali ve dvojicích, tvořili plakáty o lesních zvířatech a vyplnili lesní deník.

     Žáci třetí třídy pátrali po stopách zvěře a pozorovali jednotlivá lesní patra. Navštívili také zamrzlé jezírko, kde nadělili zvířátkům pod stromeček jablíčka a tvrdé pečivo.

     Žáci čtvrté třídy také navštívili a pozorovali jezírko a jeho změny. Zaměřili se na stavbu stromu a také se zajímali o to, kde se pěstují vánoční stromečky. Po návratu do tříd žáci využili své poznatky při vyplňování pracovních listů.

      

      

     Dne 21. března 2019 proběhl další cyklus lesních aktivit pro 1. stupeň. 

     Dnešním tématem projektu Les ve škole bylo jaro a změny přírody.  Žáci 1. stupně se zaměřili na proměny přírody, první jarní rostliny a hmyz.

     Druháci pozorovali pod lupou hmyz a hledali stopy zvířat. Opravili lesní domečky a přinesli potravu pro ptáčky.

     Žáci 3. a 4. třídy šli na procházku k jezírku, kde odebrali vzorek vody, zkoumali její čistotu a měřili teplotu. Společně sesbírali odpadky kolem potůčku a čistili les.

     Žáci 5. třídy byli seznámeni s jednotlivými fázemi růstu stromů a na toto téma vypracovali pracovní listy.

     Děti po příchodu do školy vyplnily lesní deníky a namalovaly obrázky. Počasí bylo krásné a děti si v přírodě zahrály plno nových her.

       

       

       

                 

         

          

      

      

      

     Dne 20.6.2019 žáci 1-5.třídy podnikli poslední výpravu do lesa v tomto školním roce. Poznávali stromy a keře podle obrázků a plnili různé úkoly. Poslední Les ve škole se také nesl ve znamení poznávání i sběru léčivých bylin a malým pokusem s třezalkou tečkovanou. Počasí bylo krásné a tak se všichni šli osvěžit k lesnímu potůčku a došlo i k ochutnávání lesních jahod.

     Po návratu z lesa žáci 2.třídy vyráběli lesní skřítky z přírodnin, které sbírali během cesty. Žáci 3. třídy si přečetli příběh o vodním světě v lese a vyrobili krásný plakát. 

       

       

         

       

       

         

      

       

  • Kontakty

   • Základní škola Libušín, okres Kladno, příspěvková organizace
   • info@zslibusin.cz
   • Pokud budete chtít mluvit s jednotlivými pedagogy, vyberte správné číslo: ředitelna: 312 672 339 ředitelka: Mgr. Renata Kosová, mobil: 777 662 311 zástupce ředitelky: Mgr. Lukáš Marek administrativní pracovnice, objednávky a odhlašování obědů: Pavlína Krejčí 312 524 228 sborovna 1. patro: 312 671 292 ( K. Kedroňová, J. Kuncová, P. Němec, M. Němcová, R. Jelínková, J. Vadinský, P. Havlová, S. Perscheová, M. Smetanová, R. Žižková, M. Hartmanová, E. Krausová ) sborovna přízemí: 312 524 227 (P. Chocholová, I. Knížetová, Š. Navrátilová, M. Prokešová, R. Slámová, I. Šmolíková, P. Behenská, A.Nedbalová, B. Černá, M. Černá, I. Čížová) Školní družina: 1. oddělení, ved. vychovatelka: 606 134 139 (I. Čížová) 2. oddělení: 606 134 138 (R. Slámová) 3. oddělení: 606 134 128 (M. Hartmanová)
   • Komenského 237 273 06 Libušín
   • Město Libušín Hálkova 140, 273 06 Libušín www.mestolibusin.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje