• Probíhá vydávání ZÁPISOVÝCH LÍSTKů od 25.4.2019

              zápisový lístek bude vydán osobně zákonným zástupcům u pí uč. Perscheové.

    • Do 10 pracovních dnů  ode dne oznámení rozhodnutí doručit řediteli SŠ zápisový lístek. Nebude-li v této lhůtě zápisový lístek doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek je možné uplatnit jen jednou. To však neplatí v případě, že žák chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
    • Zápisový lístek slouží tedy jako potvrzení pro střední školu, že v ní nastoupí do prvního ročníku.
    • Přijetí na vybranou střední školu žáci nahlásí pí uč. Perscheovéi do konce května 2018.
      
   • Informativní schůzka pro vystupující žáky 13.2.2019 od 17:00 hod v VII.třídě.

    Vyplňování přihlášek.

     

   • Co udělat před odevzdáním přihlášky – do 1. března 2019:

    • Zjistit, jaké jsou podmínky pro přijetí do vybraného oboru  - ředitel SŠ je musí zveřejnit do 31. ledna 2019.
    • Žáci obdrží 1 přihlášku. Lze uplatnit např. dvě přihlášky na dvě různé SŠ nebo dvě přihlášky na dva různé obory vzdělání na jedné SŠ.
    • Rodiče žáka vyplní pouze první stranu tiskopisu, škola vyplní a potvrdí žákův prospěch. do 18. 2. 2019 –zajišťuje pí uč. Perscheová.
    • Za další „osud“ přihlášky nenese základní škola odpovědnost!!! Proto prosím  přihlášky posílejte pouze s doručenkou nebo je odneste na střední školy osobně, kde vám vystaví potvrzení o převzetí přihlášky!!!
     • Odevzdat přihlášky přímo ředitelům SŠ do 1. března 2019 nebo doporučenou poštou . POZOR : Na některé obory je potřeba lékařské potvrzení. Pokud má žák diagnostikovány poruchy učení a bude vyžadovat úlevy při přijímacích zkouškách či studiu na SŠ, musí tuto diagnózu doložit zprávou psychologa.
     • Dále doporučujeme k přihlášce přiložit případná osvědčení o školních úspěších (umístění ve školních olympiádách apod.)

    Co dělat do doby přijímacích zkoušek:

    Střední školy pořádají přijímací zkoušky:

    • Přijímací zkoušky se budou konat v termínu  takto:

               1. termín: čtyřleté obory - 12. 4. 2019
                             víceletá gymnázia - 16. 4. 2019

               2. termín: čtyřleté obory - 15. 4. 2019
                             víceletá gymnázia - 17. 4. 2019

               Jednotné přijímací zkoušky se budou konat formou písemného testu z českého jazyka a literatury a z  matematiky a jejich aplikací.

            
    Pro tříleté obory středního vzdělávání s výučním listem se přijímací zkoušky nekonají.

    Termín pro podání přihlášky pro 1. kolo příjímacího řízení je do 1. 3. 2019. Přijímací řízení 1. kola bude uzavřeno 22. 4. 2019.

    • Nemůže-li  se žák z vážných důvodů zkoušky zúčastnit, je třeba se omluvit nejpozději do 3 dnů a přihlásít se ke zkoušce v náhradním termínu 13. 5. 2019 nebo 14. 5. 2019. 

    Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:

    • Ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů. Rodičům nepřijatých uchazečů odešle písemné rozhodnutí o nepřijetí od 22. do 30. 4. 2019.

    V případě přijetí:

    ZÁPISOVÝ LÍSTEK bude vydán osobně zákonným zástupcům u pí uč. Perscheové proti podpisu.

    • Do 10 pracovních dnů  ode dne oznámení rozhodnutí doručit řediteli SŠ zápisový lístek. Nebude-li v této lhůtě zápisový lístek doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek je možné uplatnit jen jednou. To však neplatí v případě, že žák chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
    • hůta pro uplatnění zápisového lístku (nebo případně pro odvolání) běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení,
    • Zápisový lístek slouží tedy jako potvrzení pro střední školu, že v ní nastoupí do prvního ročníku.
    • Přijetí na vybranou střední školu žáci nahlásí pí uč. Perscheové do konce května 2019.

    Náhradní zápisový lístek - při ztrátě nebo zničení je možné vydat náhradní zápisový list za těchto podmínek:

    • žádost rodiče,
    • čestné prohlášení rodičů, že původní zápisový list žák neuplatnil a neuplatní na SŠ,
    • toto prohlášení podepisuje zákonný zástupce i žák,
    • zápisový list je označen nadpisem NÁHRADNÍ.

    V případě nepřijetí:

    • výsledek přijímacího řízení se oznamuje zasláním rozhodnutí o nepřijetí písemně
    • Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti rozhodnutí.
    • Zeptat se ředitele SŠ na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).
    • Nevyjde-li odvolání, podívat se na volná místa ve 2. kole. Ve druhém, případně dalších kolech není počet přihlášek omezen.

    Přijímání do oborů s talentovou zkouškou a na konzervatoř

    • Talentové zkoušky probíhají v lednu  2019.
    • Pokud žák není přijat do oboru s talentovou zkouškou, podává přihlášky ke vzdělávání na střední školy   v řádném termínu.

    Přijímání ke vzdělávání na víceletých gymnáziích

    • Do 1. ročníku osmiletého gymnázia se přijímají žáci po ukončení 5. ročníku ZŠ.

                                                                        

                                                                                            Mgr. Slavka Perscheová

                                                                                            perscheova@zslibusin.cz

   • Na  http://www.infoabsolvent.cz je možné najít např. informaci o nezaměstnanosti absolventů jednotlivých oborů vzdělání, ale i mnoho dalších informací jak o nezaměstnanosti, tak o vzdělávací nabídce všech středních škol v ČR, o uplatnění absolventů na trhu práce, o jejich úspěšnosti při přijímání do vysokoškolského vzdělání, o požadavcích zaměstnavatelů či možnostech absolventů se zdravotním postižením

    Pro žáky i absolventy jsou připraveny i informace v sekci Jak na to, kde mohou nalézt rady jak postupovat při rozhodování o výběru střední školy nebo při potížích ve studiu. Orientaci v oborech vzdělání může žákům zjednodušit obrázkový vstup, ve výběru pomohou videa o jednotlivých oborech vzdělání, dobrou pomůckou k orientaci je i Profitest.   

   • Zdroje informací při výběru střední školy


    a/ publikace 
    • Atlas školství (středočeský kraj, Praha- lze půjčit ve škole)

    b/ internet
    • www.atlasskolstvi.cz
    • www.kamnaskolu.cz
    • www.infoabsolvent.cz
    • internetové stránky jednotlivých škol

    c/ ÚP Kladno - beseda se žáky 9. ročníku

    d/ ,,burza škol" -  Kladno
    burzy se účastní všechny školy okresu Kladno


    e/ PPP Kladno - poskytuje testy profesionální orientace

    f/ dny otevřených dveří na středních školách

    g/ výchovný poradce pro volbu povolání

    Na co se zeptat na střední škole?

    • Jaké jsou podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky?
    • Jak dlouho trvá písemná část zkoušek?
    • Jak velkou váhu má vysvědčení ze základní školy a jakou výsledky testů?
    • Kolik uchazečů přijímali v loňském roce na odvolání?
    • Pořádá škola přípravné kurzy?
    • Kde lze získat ukázkové testy?   
   • Informativní schůzka pro vystupující žáky 18.10.2018 od 17:00 hod v VI.třídě.

    Důležité termíny:

    • 30. 11. 2018 - termín pro odevzdání přihlášek na školy s talentovými zkouškami

    • 1. 3. 2019 - termín pro odevzdání přihlášek na ostatní školy

  • Kontakty

   • Základní škola Libušín, okres Kladno, příspěvková organizace
   • info@zslibusin.cz
   • Pokud budete chtít mluvit s jednotlivými pedagogy, vyberte správné číslo: ředitelna: 312 672 339 ředitelka: Mgr. Renata Kosová zástupce ředitelky: Bc. Lukáš Marek administrativní pracovnice: Miroslava Kvasničková 724 183 141 sborovna 1. patro: 312 671 292 ( I. Čížová, A. M. Filippi, K. Kedroňová, J. Kuncová, P. Němec, M. Němcová, R. Jelínková, S. Perscheová, M. Smetanová ) sborovna přízemí: 312 524 227 (P. Chocholová, I. Knížetová, P. Krejčí, Š. Navrátilová, E. Nováková, R. Slámová, I. Šmolíková, R. Žižková) školní družina: 312 524 228 (I. Čížová, R. Slámová)
   • Komenského 237 273 06 Libušín
   • Město Libušín Hálkova 140, 273 06 Libušín www.mestolibusin.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje