• ŠKOLNÍ DRUŽINA  2022/23

    Vedoucí vychovatelka: Růžena Slámová tel. + 420 604 503 887

                       

     Vychovatelky: Kateřina Charvátová - DRUŽINA I.  1., 4. třída   tel.+420 604 809 521

                                Ivana Čížová - DRUŽINA II. 0., 3., 6. třída  tel. +420 606 134 139

                                Michaela HARTMANOVÁ - DRUŽINA III. 2., 5. třída  tel.+ 420 606 134 128

     

     

    Provoz ŠD

    Ranní družina: 6:15 – 7:45 hod.

    Odpolední družina: 11:40 – 16:40 hod.

     

    Základní informace, jak to chodí u nás ve školní družině:

    • Po skončení vyučování (dle rozvrhu) žáci, děti odchází do družiny, kde vychovatelka zaznamená docházku a poté žáci, děti odchází dle rozpisu na oběd do školní jídelny.
    • Žáka, dítě je možno vyzvednout od 12:00 do 13:00 hod. a poté až od 14:30 hod.
    • Vyzvedávání žáků a dětí probíhá bočním vchodem od hřiště.
    • 13:00 –­ 14:30 hod. relaxace, pobyt venku, výtvarné, pracovní, sportovní a dramatické činnosti.
    • Po 15. hodině si mohou žáci po dohodě s vychovatelkou a zákonnými zástupci psát domácí úkoly. 

     

    Do družiny si žáci, děti přinesou:

      • Oděv pro pobyt venku a pro výtvarné činnosti. Vše dejte prosím do sáčku nebo tašky a řádně podepište, včetně sáčku (tašky). Žáci, děti budou mít věci uložené ve svých skříňkách.
      • Nezapomeňte na odpolední svačinku a dostatek pití.

     

    Obědy si zajišťují sami rodiče v kanceláři školy u pí Krejčí na tel. čísle 312 524 228. Přihlašovat a odhlašovat je možno vždy do 11. hodiny předešlého dne. Obědy musí být zaplaceny dopředu, jinak nemůže žák, dítě oběd dostat.

     

    Odchází-li žák, dítě ze ŠD v jinou dobu, která není uvedená na zápisovém lístku nebo dítě, žák nejde vůbec do ŠD, je nutné zprávou přes EDP nepřítomnost omluvit. Zprávu zašlete z účtu zákonného zástupce všem vychovatelkám.  Není možné žáka uvolňovat telefonickou žádostí či sms!

    Jde-li žák, dítě na kroužek, zodpovědnost přebírá vedoucí kroužku, který si  žáka, dítě vyzvedne ve družině a po skončení činnosti ho předá zpět do družiny vychovatelce.

     

     

    Pokyny k platbě za školní družinu:

    Platbu uhraďte bezhotovostně na účet školy. 

    Číslo účtu: 27-716 97 202 67/0100

    Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte, žáka, třídu + účel platby (např. Josef Zelený, 5. tř., ŠD)

    Poplatek činí 120,- Kč/ měsíc, tzn. 600,- Kč za pololetí. Pokud žák využívá družinu max. 3 hodiny za týden, poplatek činí 50,- Kč /měsíc, tzn. 250,- Kč.

    Družina se platí vždy na pololetí dopředu, odhlásit se, je možné pouze v pololetí. 

    Platbu proveďte:

      • na 1. pololetí nejpozději do 1. 9. 2022
      • na 2. pololetí nejpozději do 1. 2. 2023
  • Kontakty

   • Základní škola Libušín, okres Kladno, příspěvková organizace
   • info@zslibusin.cz
   • Pokud budete chtít mluvit s jednotlivými pedagogy, vyberte správné číslo: ředitelna: 312 672 339 ředitelka: Mgr. Renata Kosová, mobil: 777 662 311 zástupce ředitelky: Mgr. Lukáš Marek administrativní pracovnice, objednávky a odhlašování obědů: Pavlína Krejčí 312 524 228 sborovna 1. patro: 312 671 292 ( P. Kašpárek, K. Kedroňová, P. Němec, M. Němcová, R. Jelínková, J. Vadinský, P. Havlová, S. Perscheová, M. Smetanová, R. Žižková, M. Hartmanová, E. Krausová ) sborovna přízemí: 312 524 227 (P. Chocholová, I. Knížetová, Š. Navrátilová, R. Slámová, I. Šmolíková, P. Behenská, A. Nedbalová, B. Černá, M. Černá, I. Čížová) Školní družina: 1. oddělení, ved. vychovatelka: 606 134 139 (I. Čížová) 2. oddělení: 606 134 138 (R. Slámová) 3. oddělení: 606 134 128 (M. Hartmanová)
   • Komenského 237 273 06 Libušín Czech Republic
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje