• Aktuality

    • ŠKOLNÍ DRUŽINA 2019/2020

     Vychovatelky: Ivana ČÍŽOVÁ, Růžena SLÁMOVÁ

     Provoz ŠD

     Ranní družina: 6:30 – 7:40 

     Odpolední družina:   11:40 – 16:30 

      

     Základní informace, jak to chodí u nás ve školní družině:

     • Ihned po vyučování žáci odchází na oběd s pověřeným pedagogickým pracovníkem
     • Po skončení vyučování nebo po obědě (dle rozvrhu) pedagogický pracovník předá  přihlášené žáky do družiny paní vychovatelce
     • dítě je možno vyzvednout od 12:35 do 12.45 a poté až od 15:00
     • 12:45 -­ 15:00 hod. relaxace, pobyt venku, výtvarné, pracovní, sportovní a dramatické činnosti
     • Po 15. hodině si mohou žáci po dohodě s paní vychovatelkou a zákonnými zástupci psát domácí úkoly a připravovat se do školy

      

     Do družiny si děti přinesou:

     • Oděv pro pobyt venku a pro výtvarné činnosti. Vše dejte prosím do sáčku nebo tašky a řádně podepište, včetně sáčku (tašky)
     • Nezapomeňte na svačinu a pití na odpoledne.

      

     Obědy si zajišťují sami rodiče v ředitelně školy nebo u pí ředitelky na tel. čísle 777662311. Přihlašovat a odhlašovat je možno vždy do 13. hodiny předešlého dne. Obědy musí být zaplaceny dopředu, jinak nemůže dítě oběd dostat.

      

     Odchází-li žák, ze ŠD v jinou dobu, která není uvedená na zápisovém lístku, nebo žák nejde vůbec do ŠD je nutné donést písemnou omluvenku nebo zprávou přes EDP. Zprávu zašlete z účtu zákonného zástupce přímo paní vychovatelce, která je ten den v družině.  Není možné žáka uvolňovat telefonickou žádostí či sms.

     Jde-li žák na kroužek, zodpovědnost přebírá vedoucí kroužku, který si dítě vyzvedne ve družině a po skončení činnosti ho dovede zpět do družiny.

      

     Pokyny k platbě za školní družinu:

     Upřednostňujeme platbu přímo na účet školy. Samozřejmě je možné poplatek zaplatit přímo do pokladny školy u admin. pracovnice v ředitelně školy.

     Číslo účtu: 27-716 97 202 67/0100

     Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte + třídu, do které chodí.

     Poplatek činí 120,- Kč na měsíc, tzn. 600,- Kč za pololetí. Pokud žák využívá družinu max. 3 hodiny za týden, poplatek činí 50,- Kč /měsíc.

     Družina se platí vždy na pololetí dopředu, odhlásit se je možné pouze v pololetí.

     Platbu proveďte:

     • na 1. pololetí nejpozději do 15. 9. 2019
     • na 2. pololetí nejpozději do 15. 1. 2020
    • ŠKOLNÍ DRUŽINA VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

     Vážení rodiče, přejeme vám úspěšný školní rok 2018/19

     Vychovatelky: Růžena Slámová a Iva Čížová

      

     Provoz ŠD

     Ráno:              6:30 – 7:40 

     Odpoledne:   11:40 – 16:30 

      

     Základní rozvrh ŠD

     • po skončení vyučování jdou žáci do družiny
     • dítě je možno vyzvednout do 12:45 a poté až od 15:00 hod
     • 12:50 hod. odchod na oběd
     • 13:30 -­ 15:00 hod. relaxace, pobyt venku, výtvarné a dramatické činnosti

      

     Do družiny si děti přinesou:

     • Oděv pro pobyt venku a pro výtvarné činnosti(v sáčku nebo tašce)- vše včetně sáčku podepsané,
     • každý den svačinu a pití na odpoledne.

      

     Odpolední docházka do ŠD je podmíněna odebráním obědů v jídelně DPS, kde mají žáci zajištěn i pitný režim. Žáci dochází na oběd v doprovodu vychovatelek.

      

     Obědy si zajišťují sami rodiče u pí. Roubalové v DPS. Tel. 608 040 606

      

     Odchází-li žák, ze ŠD v jinou dobu, která není uvedená na zápisovém lístku, nebo žák nejde vůbec do ŠD je nutné donést písemnou omluvenku. Není možné žáka uvolňovat telefonickou žádostí či sms.

     Jde-li žák na kroužek, zodpovědnost přebírá vedoucí kroužku, který si dítě vyzvedne ve družině a po skončení činnosti ho dovede zpět do družiny.

  • Kontakty

   • Základní škola Libušín, okres Kladno, příspěvková organizace
   • info@zslibusin.cz
   • Pokud budete chtít mluvit s jednotlivými pedagogy, vyberte správné číslo: ředitelna: 312 672 339 ředitelka: Mgr. Renata Kosová zástupce ředitelky: Bc. Lukáš Marek administrativní pracovnice: Miroslava Kvasničková 724 183 141 sborovna 1. patro: 312 671 292 ( I. Čížová, A. M. Filippi, K. Kedroňová, J. Kuncová, P. Němec, M. Němcová, R. Jelínková, S. Perscheová, M. Smetanová ) sborovna přízemí: 312 524 227 (P. Chocholová, I. Knížetová, P. Krejčí, Š. Navrátilová, E. Nováková, R. Slámová, I. Šmolíková, R. Žižková) školní družina: 312 524 228 (I. Čížová, R. Slámová)
   • Komenského 237 273 06 Libušín
   • Město Libušín Hálkova 140, 273 06 Libušín www.mestolibusin.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje