• ŠKOLNÍ DRUŽINA  2023/24

    Vychovatelky: 

    Irena Horová, DiS.- DRUŽINA I. / tel.+420 733 362 603

    Iva ČížováDRUŽINA II. / tel. +420 737 362 467

    Růžena Slámová (zástup Mgr. Kateřina Kosová tel. +420 606 862 311) - DRUŽINA III. 

    Michaela Hartmanová tel.+ 420 776 023 424 - DRUŽINA III.

     

     

    Provoz ŠD začíná od 5.9.2023 

    Ranní družina: 6:15 – 7:45 hod.

    Odpolední družina: 11:40 – 16:40 hod.

     

    Základní informace, jak to chodí u nás ve školní družině:

    • Po skončení vyučování (dle rozvrhu) žáci, děti odchází do družiny, kde vychovatelka zaznamená docházku a poté žáci, děti odchází dle rozpisu na oběd do školní jídelny.
    • Žáka, dítě je možno vyzvednout od 12:00 do 13:00 hod. a poté až od 14:30 hod.
    • Vyzvedávání žáků a dětí probíhá bočním vchodem od hřiště.
    • 13:00 –­ 14:30 hod. relaxace, pobyt venku, výtvarné, pracovní, sportovní a dramatické činnosti.
    • Po 15. hodině si mohou žáci po dohodě s vychovatelkou a zákonnými zástupci psát domácí úkoly. 

     

    Do družiny si žáci, děti přinesou:

      • Oděv pro pobyt venku a pro výtvarné činnosti. Vše dejte prosím do sáčku nebo tašky a řádně podepište, včetně sáčku (tašky). Žáci, děti budou mít věci uložené ve svých skříňkách.
      • Nezapomeňte na odpolední svačinku a dostatek pití.

     

    Obědy si zajišťují sami rodiče v kanceláři školy u administrativní pracovnice na tel. čísle 312 524 228. Přihlašovat a odhlašovat je možno vždy do 12. hodiny předešlého dne. Obědy musí být zaplaceny dopředu, jinak nemůže žák, dítě oběd dostat.

     

    Odchází-li žák, dítě ze ŠD v jinou dobu, která není uvedená na zápisovém lístku nebo dítě, žák nejde vůbec do ŠD, je nutné zprávou přes EDP nepřítomnost omluvit. Zprávu zašlete z účtu zákonného zástupce všem vychovatelkám.  Není možné žáka uvolňovat telefonickou žádostí či sms!

    Jde-li žák, dítě na kroužek, zodpovědnost přebírá vedoucí kroužku, který si  žáka, dítě vyzvedne ve družině a po skončení činnosti ho předá zpět do družiny vychovatelce.

     

     

    Pokyny k platbě za školní družinu:

    Platbu uhraďte bezhotovostně na účet školy. 

    Číslo účtu: 27-716 97 202 67/0100

    Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte, žáka, třídu + účel platby (např. Josef Zelený, 5. tř., ŠD)

    Poplatek činí 120,- Kč/ měsíc, tzn. 600,- Kč za pololetí. Pokud žák využívá družinu max. 3 hodiny za týden, poplatek činí 50,- Kč /měsíc, tzn. 250,- Kč.

    Družina se platí vždy na pololetí dopředu, odhlásit se, je možné pouze v pololetí. Platba za ŠD se vrací pouze při odhlášení ze ŠD z důvodu stěhování. 

    Platbu proveďte:

      • na 1. pololetí nejpozději do 15. 9. 2023
      • na 2. pololetí nejpozději do 1. 2. 2024
  • Kontakty

   • Základní škola Libušín, p.o.
   • Pokud budete chtít mluvit s jednotlivými pedagogy, vyberte správné číslo:

    ředitelna: 312 672 339
    ředitelka: Mgr. Renata Kosová, mobil: 777 662 311
    zástupce ředitelky: Ing. Bc. Tomáš Löbl, mobil: 602 251 032
    administrativní pracovnice, objednávky a odhlašování obědů: Olesya Cibotaru: 312 524 228

    sborovna 1. patro: 312 671 292 ( P. Němec, M. Němcová, R. Jelínková, J. Vadinský, P. Havlová, R. Schmied, M. Smetanová, E. Krausová, L. Slabá)

    sborovna přízemí: 312 524 227 (P. Chocholová, I. Knížetová, I. Šmolíková, P. Behenská, I. Čížová, R. Žižková, M. Hartmanová )

    Výchovná poradkyně, metodik prevence:
    Martina Miltrová / 312 671 292


    Školní družina
    Vychovatelky:
    Irena Horová, DiS.- DRUŽINA I. / tel.+420 733 362 603
    Ivana Čížová - DRUŽINA II. / tel. +420 737 362 467
    Michaela Hartmanová - DRUŽINA III. / tel.+ 420 776 023 424
   • Komenského 237
    273 06 Libušín
    Czech Republic
   • Město Libušín
    Hálkova 140, 273 06 Libušín
    www.mestolibusin.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje