• Aktuality

    • ŠKOLNÍ DRUŽINA  2021/22

     Vedoucí vychovatelka: Růžena Slámová

      

     Vychovatelky: Michaela HARTMANOVÁ – DRUŽINA III. 4, 5 třída  - +420 606 134 128

                              Ivana Čížová – DRUŽINA II. 2, 3 třída - +420 606 134 139

                              Kateřina Charvátová – DRUŽINA I. 0, 1 třída - +420 606 134 138

      

      

     Provoz ŠD

     Ranní družina: 6:15 – 7:45 hod.

     Odpolední družina: 11:40 – 16:30 hod.

      

     Základní informace, jak to chodí u nás ve školní družině:

               Ihned po vyučování žáci odchází na oběd.

       • Po skončení vyučování (dle rozvrhu) pedagogický pracovník předá přihlášené žáky a děti do družiny paní vychovatelce.
       • Dítě, žáka je možno vyzvednout od 12:00 do 12:50 hod. a poté až od 14:45 hod.
       • Vyzvedávání žáků a dětí probíhá bočním vchodem od hřiště.
       • 12:50 –­ 14:45 hod. relaxace, pobyt venku, výtvarné, pracovní, sportovní a dramatické činnosti
       • Po 15. hodině si mohou žáci po dohodě s paní vychovatelkou a zákonnými zástupci psát domácí úkoly. 

     Do družiny si žáci přinesou:

       • Oděv pro pobyt venku a pro výtvarné činnosti. Vše dejte prosím do sáčku nebo tašky a řádně podepište, včetně sáčku (tašky). Žáci budou mít své věci uložené ve svých skříňkách.
       • Nezapomeňte na odpolední svačinku.

      

     Obědy si zajišťují sami rodiče v kanceláři u ředitelny u pí Krejčí na tel. čísle 312 524 228. Přihlašovat a odhlašovat je možno vždy do 11. hodiny předešlého dne. Obědy musí být zaplaceny dopředu, jinak nemůže žák, dítě oběd dostat.

      

     Odchází-li žák, dítě ze ŠD v jinou dobu, která není uvedená na zápisovém lístku nebo žák nejde vůbec do ŠD, je nutné zprávou přes EDP nepřítomnost omluvit. Zprávu zašlete z účtu zákonného zástupce všem vychovatelkám.  Není možné žáka uvolňovat telefonickou žádostí či sms!

     Jde-li žák, dítě na kroužek, zodpovědnost přebírá vedoucí kroužku, který si dítě, žáka vyzvedne ve družině a po skončení činnosti ho předá zpět do družiny paní vychovatelce.

      

      

     Pokyny k platbě za školní družinu:

     Platba je možná pouze bezhotovostně na účet školy. 

     Číslo účtu: 27-716 97 202 67/0100

     Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte, třídu + účel platby

     Poplatek činí 120,- Kč/ měsíc, tzn. 600,- Kč za pololetí. Pokud žák využívá družinu max. 3 hodiny za týden, poplatek činí 50,- Kč /měsíc, tzn. 250,- Kč.

     Družina se platí vždy na pololetí dopředu, odhlásit se je možné pouze v pololetí.

     Platbu proveďte:

       • na 1. pololetí nejpozději do 20. 9. 2021
       • na 2. pololetí nejpozději do 20. 2. 2022
    •  

      

  • Kontakty

   • Základní škola Libušín, okres Kladno, příspěvková organizace
   • info@zslibusin.cz
   • Pokud budete chtít mluvit s jednotlivými pedagogy, vyberte správné číslo: ředitelna: 312 672 339 ředitelka: Mgr. Renata Kosová, mobil: 777 662 311 zástupce ředitelky: Mgr. Lukáš Marek administrativní pracovnice, objednávky a odhlašování obědů: Pavlína Krejčí 312 524 228 sborovna 1. patro: 312 671 292 ( P. Kašpárek, K. Kedroňová, P. Němec, M. Němcová, R. Jelínková, J. Vadinský, P. Havlová, S. Perscheová, M. Smetanová, R. Žižková, M. Hartmanová, E. Krausová ) sborovna přízemí: 312 524 227 (P. Chocholová, I. Knížetová, Š. Navrátilová, R. Slámová, I. Šmolíková, P. Behenská, A. Nedbalová, B. Černá, M. Černá, I. Čížová) Školní družina: 1. oddělení, ved. vychovatelka: 606 134 139 (I. Čížová) 2. oddělení: 606 134 138 (R. Slámová) 3. oddělení: 606 134 128 (M. Hartmanová)
   • Komenského 237 273 06 Libušín
   • Město Libušín Hálkova 140, 273 06 Libušín www.mestolibusin.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje