• SPORTOVNÍ DEN

      24. 9. 2020

       

      Již pátým rokem se 128 žáků zúčastnilo tradičního Běhu libušínským parkem, který je nedílnou součástí sportovního dne. Všichni žáci byli odměněni za svou snahu zlatou medailí a sladkostí. Celkové vyhodnocení proběhne následující týden. Pavlína Krejčí

     • 5. den školy v přírodě

      18. 9. 2020

      Poslední ráno jsme po snídani začali balit. Povedlo se nám to velmi rychle, což nám dalo časový prostor pro závěrečnou společnou akci. Navštívili jsme výstavu Klubu severských psů. Prohlédli jsme si psí plemena, jako jsou třeba Aljašští malamuti, Sibiřští husky, Samojedi a Grónští psi. Některé jsme si i pohladili a poslechli si zajímavé historky o jejich životě. Pro kuchaře Míšu, který se o nás celý týden pečlivě staral, jsme připravili diplom. Po obědě jsme mu ho s velikou slávou předali. Pak už nás jen čekala cesta domů, shledání s rodiči a rozloučení s kamarády. Věřím, že se nám všem celý pobyt líbil. Rád bych pochválil všechny naše děti, bylo nám s nimi opravdu velmi dobře. Veliké díky patří i kolegyním Kamile K. a Míše H. za spolupráci. Budeme se těšit na další společnou akci :-)  Lukáš Marek

     • 4. den školy v přírodě

      18. 9. 2020

      Čtvrtý den nám počasí moc nepřálo. Ráno bylo citelně chladnější, než rána předešlá. Po výtečné svíčkové jsme se vydali do místního obchůdku utrácet, někdo si dal dokonce i lahodnou točenou vanilkovou zmrzlinku. Jelikož jsme nestihli dohrát minigolf, tak jsme to dnes napravili. Ti, co měli hotovo se vyřádili na prolézačkách nebo si s učiteli zahráli vybíjenou. Večer jsme se ohřáli u táborového ohně. Pochutnali jsme si na ohýnkem provoněných buřtíkách, rozdali si diplomy a společně zhodnotili celý náš pobyt. Večer jsme si dlouho povídali na pokojích, byla to přeci jen poslední noc.

     • Školní družina na výletě

      17. 9. 2020

       

      Ve středu 16. září vyrazila ŠD na exkurzi do Sládečkova muzea. Pro děti byla připravena výstava Lego kostiček a pro ty starší ročníky i kvíz o hezké ceny. Přesto, že cesta autobusem byla náročnější, děti se chovaly ukázněně a byly všechny velmi šikovné. Ivana Čížová

     • WORKSHOP

      17. 9. 2020

       

      Dne 15. 9. 2020 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili zážitkového workshopu ,,Doma a jinde", který se zabývá problematikou předválečné migrace ve 30. letech 20. století v Československu.

     • 3. den školy v přírodě

      17. 9. 2020

      Třetí den jsme zahájili klasicky, výukou. Učili jsme se, až se nám kouřilo z hlavy. Hlavní výzvou dne byl hra, která nese název "Evoluce". Společně jsme si tuto hru zahráli a čekali, co dalšího nás dnes čeká. Většina z nás dostala poprvé do rukou pálku na minigolf a tak jsme pálili. Míček lítal ze strany na stranu, dokonce se nám často dařilo dostat míček ladně do důlku. Na konci hry jsme se cítili jako profesionálové. Večer se nesl ve znamení volné zábavy. Někdo měl party na pokoji, někdo si zahrál fotbal. Celou noc jsme spali jako miminka. Copak nás asi čeká zítra?

     • 2. den školy v přírodě

      16. 9. 2020

      Druhý den jsme se po snídani vrhli na učení. Učili jsme se na čerstvém vzduchu, což nám celou výuku zpestřilo. Krásné počasí nás vyprovokovalo k dopolední procházce. Následoval oběd, po kterém jsme se přesunuli k vodě. Sluníčko hřálo, voda byla příjemná. Chvilku jsme se koupali a pak si zahráli kolektivní hry. Ti nejhodnější (tedy všichni) se povozili na šlapadlech, byl to další skvělý zážitek. Den jsme zakončili velmi chutnou večeří a hlavně diskotékou. Ti odvážnější se dokonce chopili mikrofonu a zazpívali společně se svými interprety oblíbené písničky.

     • Fyzika

      15. 9. 2020

      Žáci VI. třídy se minulý týden poprvé setkali s novým předmětem FYZIKA. Hurá! Nebo ne? V mnohých se mísila zvědavost s obavou. Fyzika je sice věda, ale může to být přece i zábava. Hned v úvodu jsme si povídali, jak to bylo za starých časů. Například jak si lidé svítili, jak se přesouvali z místa na místo, jak si posílali zprávy a porovnávali jsme to se současností. Nakonec jsme se dopídili toho, jak se tyto změny udály. A protože mezi hlavní nástroje fyziky patří experiment, hned jsme se do několika pokusů pustili. Podívejte se sami, jak se nám dařilo 😊. Mgr. Jana Kuncová

     • 1. den školy v přírodě

      15. 9. 2020

      První den našeho pobytu se nesl ve znamení poznávání. Poznávali jsme okolí, spolužáky a především sebe. Bez rodičů to pro některé z nás bylo těžší, ale teď už je nám skvěle. Voda teplá, dobře nám tu vaří, počasí nám přeje. Těšíme se na další výzvy, které nás čekají.

     • PROJEKTOVÝ DEN

      10. 9. 2020

      Dne 10. září se žáci všech ročníků zúčastnili projektového dne  Cesta za hudebníky. Usměvaví řidiči nás v dobré náladě odvezli do Železničního muzea Zlonice, kde jsme si prohlédli expozici historických kolejových a hasičských vozidel. Laskavý strojvedoucí pan Ing. Tomáš Čech žákům zpestřil prohlídku jízdou. V muzeu jsme si mohli zakoupit turistické známky a další upomínkové předměty (např. dřevěné vláčky ruční výroby). Po vydatné svačině jsme se přesunuli k Památníku Antonína Dvořáka. Díky zdejšímu řediteli ZŠ Zlonice panu Mgr. et Bc. Janu Tůmovi jsme nahlédli do vzpomínek nejednoho českého skladatele. Pan ředitel upoutal naši pozornost zejména vyprávěním o soukromí zdejších hudebníků v čele s A. Dvořákem. Následně nás čekala paní Dragounová, která odkryla žákům tajemství varhan, nejen ukázkovou hrou na ně, ale i krásným pohledem do duše varhan s milým výkladem o fungování tohoto složitého nástroje. Spokojeně jsme se vrátili zpět ke škole, kde jsme náš výlet ukončili zase o něco moudřejší. Kamila Kedroňová

     • 1. hodina TV 1.A

      9. 9. 2020

      Když se řekne tělesná výchova, snad každý si představí skákání přes kozu, šplhání, kotouly, běhání. Tomu všemu se budeme v průběhu roku věnovat, ale určitě zařadíme i netradiční náčiní - noviny, tyče či šátky.

      Dnes se žáci seznámili se základní organizací, jak budou hodiny tělocviku probíhat. Převlékli se samostatně v šatně, a protože bylo pěkné počasí, vyrazili jsme na školní hřiště. V úvodu jsme si zahráli hru na Sporty, abychom zahřáli tělo před pohybovou aktivitou. Společně jsme se také rozcvičili. V hlavní části jsme si otestovali koordinaci různými cviky ručkováním ve vzporu podřepmo. Také žáci ukázali, jak umí rychle běhat. Nakonec jsme se pomocí dechových cvičení vydýchali a všichni pochválili. Nezapomněli jsme ani na pitný režim.

     • Zahájení školního roku 2020/2021

      31. 8. 2020

      Vážení rodiče, 

      vyučování ve školním roce 2020/2021 bude zahájeno v úterý 1. září 2020. První hodina v nultém až devátém ročníku začne v 8.00 h. Všichni vstupují do školy hlavním vchodem.

      Do budovy školy je povolen vstup pouze rodičům nultého a prvního ročníku a rodičům žáků, kteří přijdou zapsat své děti do školní družiny. Pro vstup není požadováno prohlášení o bezinfekčnosti žáků ani jiných osob.

       

     • Vyhlášení soutěže Junior T-Profi

      24. 6. 2020

       

      Dne 24.6. proběhlo v Nymburku finále a vyhlášení soutěže Junior T-Profi, kterého se zúčastnili žáci 4. třídy naší školy. Do soutěže se zapsalo celkem 7 škol. Úkolem soutěžících týmů bylo sestavit funkční tříhřídelový model užitečného stroje ze stavebnice Merkur, vypracovat projektovou dokumentaci s implementací matematiky a celou svou práci na soutěži prezentovat. Se svým modelem funkčního tříosého kolejového jeřábu se naši žáci Josef Černý, Matěj Endrle, Samuel Přibyl a Jiří Rudolf umístili na krásném 3.místě. Ze soutěže si kromě stavebnice pro školu, diplomu a sladkostí odvezli nové zkušenosti a zážitky.

     • Výuka pro druhý stupeň od 8. 6. 2020

      2. 6. 2020

      Vážení žáci a rodiče,

       

      Od 8. 6. 2020 bude otevřena škola i pro druhý stupeň. Jednotlivým třídám bude zaslán na edupage rozvrh konzultací.

      Organizace výuky bude probíhat podle směrnice ze dne 19. 5. 2020. Směrnici najdete zde, na stránkách školy. Především připomínáme, že žáci musí mít dvě roušky, igelitový sáček a nesmí se před školní budovou shlukovat. 

      Před prvním vstupem do školy je nutné, aby žák odevzdal vyplněné a podepsané čestné prohlášení zákonným zástupcem.

      Moc se těšíme!

     • Příměstský tábor

      31. 3. 2020

      Vážení rodiče,

      po celou dobu mimořádného stavu, ve kterém se teď Česká republika nachází, sledujeme Vaši ochotu a přístup ke vzdělávání. Obdivujeme, jak jste se k domácí výuce postavili čelem. Je nám jasné, že celé toto období je pro vás velmi náročné. Proto jsme přemýšleli, jak bychom Vám mohli ulehčit. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že pro všechny děti, které navštěvují naši školu a které k nám od září nastoupí do prvního ročníku, připravíme v létě příměstský tábor. Vybíráno bude jen za stravu, celý program bude zdarma. Příměstský tábor se uskuteční pouze v případě, že budou odvolána současná omezení a nařízení vlády ČR tuto akci dovolí. Konkrétní informace vč. termínu zveřejníme podle zájmu a situace.
      Vzhledem k naplánování a zajištění celé akce bychom potřebovali vědět, jaké děti by se přihlásily. Proto moc prosíme o zaslání zprávy, kdo by o tuto akce měl zájem.

      Moc děkujeme za spolupráci!

     • Průběh zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020 - 2021

      25. 3. 2020

      Vážení rodiče,

       

      dle opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy si Vás dovoluji informovat
      o průběhu zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020 - 2021.

      Zápisy k povinné školní docházce proběhnou ve dnech 1. 4. 2020 - 21. 4. 2020 elektronickou formou a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

       

      Zákonný zástupce projde pouze administrativní částí. Elektronicky vyplní žádost, kterou najde na odkaze https://zslibusin.edupage.org/register/. Odkaz bude spuštěn až 1. 4. 2020.

      Po obdržení přihlášky se ozveme na uvedený telefonní kontakt, kde domluvíme termín dokončení zápisu.

      Rodiče musí podat žádost o přijetí i v případě, že loni dostali odklad!

       

      Žádost o odklad povinné školní docházky


      Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu o odklad povinné školní docházky, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a lékaře.  

       

      V případě žádosti o odklad povinné školní docházky kontaktujte vedení školy.

       

      Co je nutné doložit pro ukončení zápisu:

       

      • řádně vyplněnou a podepsanou žádost (vytiskne škola, zákonný zástupce jen podepíše),
      • rodný list dítěte,
      • občanský průkaz zákonného zástupce,
      • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od pobytu zákonného zástupce)

                                                                

       

                                                                                                                           Mgr. Renata Kosová

                                                                                                                                  ředitelka školy

       

       

       

      Kontakty:    Mgr. Renata Kosová, ředitelka školy: 777 662 311

                           Bc. Lukáš Marek, zástupce ředitelky školy: 608 928 051

     • Školní akce

      13. 3. 2020

      Z důvodu uzavření školy se ruší všechny akce, které byly plánované na březen (kino, koncert, Noc s Andersenem,...). Děkujeme za pochopení, vedení školy.

     • Informace k domácí výuce

      13. 3. 2020

      Dobrý den vážení rodiče,

       

      na základě zadávání a povinnosti plnit školou zadané úkoly, posíláme pokyny:

       

      – všichni žáci budou dostávat úkoly od učitelů na edupege přes zprávy, stránky třídy nebo domácí úkoly (podle dohody s učitelem)

       

      – sledujte pravidelně poštu v Edupage – Zprávy.

       

      – pokud si někdo nechal ve škole učebnice, pracovní sešity nebo jiné sešity, máte  možnost si pro ně přijít do školy v pondělí 16.3. a úterý 17.3. v době od  9-11 hodin.

       

      – způsob kontroly vypracovaných úkolů vám zašle každý vyučující

       

      Upozorňujeme, že žáci jsou povinni mít splněné  všechny úkoly, které jste obdrželi!

        

      Zároveň velmi prosíme o pomoc a vzájemnou spolupráci. V tomto období více než kdy jindy potřebujeme my, ale hlavně vaše děti, co největší podporu. Uvědomujeme si, že největší díl odpovědnosti je v těchto chvílích na vás rodičích a velmi si vážíme vaší pomoci a trpělivosti. Věříme, že toto nelehké období společně zvládneme. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

      Děkujeme.

      S pozdravem vedení ZŠ Libušín

     • Bezpečnostní pokyny ohledně koronaviru - 10. 3. 2020

      10. 3. 2020

      Vážení rodiče a žáci,

      v návaznosti na rozhodnutí Bezpečností rady státu a aktuální situaci s koronavirem zveřejňujeme následující informace:  

      1. Po jarních prázdninách zůstává naše škola stejně jako ostatní školy v ČR až do odvolání uzavřena.

      2. Obědy budou žákům automaticky odhlášeny.

      3. Je zrušen i provoz školní družiny.    

      4. Pokud se žáci a zákonní zástupci vrátí do ČR ze zahraničí, musí zatelefonovat Krajské hygienické stanici Středočeského kraje na číslo: 736 521 357, kde získají pokyny k dalšímu chování. Rovněž o tom musí informovat vedení školy.

      5. Obecně dbejte na zvýšenou osobní hygienu a dodržujte prosím "etiketu kašle" - dodržujte dostatečnou vzdálenost od jiných osob, zakryjte si ústa a nos kapesníkem. Myjte si ruce mýdlem a teplou vodou minimálně po dobu 20 vteřin. 

      6. V pátek 13. 3. budou rozeslány informace o dalším postupu. 

       

      Mgr. Renata Kosová, ředitelka školy

       

       

     • Generační spolupráce na SOŠ designu a řemesel Kladno

      5. 3. 2020

      Ve středu 4.3.2020 jsme se my, žáci 7. a 8. ročníků, vydali na SOŠ designu a řemesel v Kladně. Našim cílem byly tentokrát dílny řemeslných oborů - tesařů a truhlářů, kde jsme si měli vyzkoušet svou zručnost při výrobě několika dřevěných výrobků.

      Přivítala nás skvěle vybavená dílna, tamní učitelé a hlavně fajn parta tamních studentů. Ti si nás rozdělili a každému z nás se někdo věnoval a pomáhal vytvořit výrobky ze dřeva. Pomáhali nám zvládnout i obsluhu některých strojů pro obrábění dřeva. Celé dopoledne rychle uběhlo a výrobky jsme většinou zvládli vyrobit i tři. Hodně jsme si popovídali, také jsme se zasmáli.

      A jak se nám tato akce líbila?

      „Bylo to prostě super.“

      „Mám nové kámoše.“

      „Skvělá dílna.“

      „Konečně doma ukážu, že něco dokážu vyrobit.“

      „Bezva atmosféra.“

      ….prostě skvělá akce, kde jsme se učili jen od trošku starších kluků, teď už kamarádů a bavilo nás to.

     • Masopust

      28. 2. 2020

      Dne 28. 2. se v 1. třídě konala výuka v masopustních kostýmech. Žáci přišli s dobrou náladou a všem to moc slušelo.

     • Návštěva rodilé mluvčí ve škole

      28. 2. 2020

      Dnešní hodiny anglického jazyka byly poněkud netradiční, naši školu totiž navštívila rodilá mluvčí pí. Maryam McBride. Žáci tak měli možnost zúčastnit se interaktivní hodiny. Hodina byla po celou dobu vedena velmi komunikativně. Rodilá mluvčí si chvíli s každým z žáků povídala. Potom  měli možnost pokládat mluvčí jakékoliv otázky a dozvědět se něco o její kultuře či o její osobě samotné. Rozjela se velmi zábavná diskuse. Žáky hodina bavila, přestože z počátku byli celkem plaší, později se rozmluvili. Tato zkušenost všechny po jazykové stránce obohatila a přispěla k rozvoji jejich slovní zásoby. 

     • Třeťáci v knihovně

      25. 2. 2020

      Každý vztah v životě se musí pěstovat, jiné to není ani ve vztahu ke knihám. Proto se dnes i naši třeťáčci rozjeli na exkurzi do knihovny v Kladně. V krásných prostorách secesní budovy jsme třídili knihy podle žánrů, pilně naslouchali výkladu paní knihovnice a poznali cestu výpůjčky knih. Nahlédli jsme i do skladu, kde jsme si prohlédli výtah a zařádili si na pojízdných regálech - to se nám moc líbilo. V posledních minutách exkurze jsme si pročítali stovky svazků knih z volného výběru. A teď s chutí do čtení!

     • Svatý Valentýn ve škole

      18. 2. 2020

      Soutěž o nejkrásnější Valentýnku: na 1. místě se umístil kolektiv II. třídy, na 2. místě se umístil kolektiv III. třídy a 3. místo obsadil kolektiv I. třídy a o nejlépe vyznobenou třídu se na 1. stupni umístila  I. třída a na druhém stupni VI. třída.

     • Zeměpisná olympiáda

      7. 2. 2020

      Žáci druhého stupně se zúčastnili zeměpisné olympiády a mohli si vyzkoušet svůj postřeh, orientaci v různých druzích map a znalosti. Do okresního kola v Kladně za naši školu v kategorii C postupují nejúspěšnější řešitelé: Berenika Chlustinová a Michal Lipčák. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí.

     • Pozor změna!

      4. 2. 2020

      Vzhledem k tomu, že termín Předškoláčka se kryje s Dětmi na startu a fotbalem, přesouváme kroužek Předškoláčka na čtvrtek od 15. 15 do 16 hodin. První schůzka bude 13. 2. 2020. Těšíme se na vás.

       

       

     • DŮL MAYRAU

      9. 1. 2020

      Hornický skanzen Mayrau Vinařice si pro žáky 1. třídy připravil zajímavou přednášku o historii hornictví a těžby uhlí na Kladensku.

     • HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ

      20. 12. 2019

      Naší školu navštívil Ing. Tomáš Löbl - moderátor TV PRIMA, muzikálový zpěvák/herec. Společně se žáky si  zazpíval nejen vánoční písně a koledy. Odpovídal na dotazy. Nejlepší otázku odměnil vybaveným školním batohem.

     • Soutěž Betlém pro Pražský hrad

      19. 12. 2019


      V listopadu se skupina žáků 6. a 7. třídy zapojila do soutěže Betlém pro Pražský hrad. Jejich práce, papírová mozaika, vyžadovala trpělivost a pečlivost. Kancelář prezidenta republiky ocenila snahu dětí a zaslala škole pamětní publikaci 100 let kanceláře prezidenta republiky a cennou pamětní listinu.

     • Vánoční koncert ZŠ Libušín v kostele

      19. 12. 2019


      Středeční večer v kostele sv. Prokopa v Libušíně patřil základní škole, která si připravila vánoční koncert pro rodiče, prarodiče i pedagogy naší školy. Téměř půlroční práce přispěla k pohodové adventní atmosféře. Skoro hodinové pásmo, kdy se zpívalo a hrálo na dětské nástroje, muselo potěšit na srdíčku každého přítomného v kostele. Vystoupení se nám vydařilo a všichni si tak zaslouží bohatého Ježíška!

     • VÁNOČNÍ BESÍDKA

      19. 12. 2019

      Vánoční besídka 2. třídy s rodiči se opravdu vydařila. Druháčci zazpívali, zahráli na flétnu, přednesli básně, předvedli několik artistických triků a nádherně zatančili mazurku.... Jediné oko nezůstalo suché.

     • MEDOVÉ VÁNOCE

      19. 12. 2019

      Žáci 1. a 4. třídy také navštívili výstavu Medové Vánoce. Výstava byla velice zajímavá, ochutnali jsme několik druhů medu a přivezli jsme si krásné suvenýry z vosku.

     • LES VE ŠKOLE

      19. 12. 2019

      Dne 12.12. 2019 se žáci 1. a 5. třídy opět vydali do lesa a pozorovali téměř zimní krajinu, protože cestou do lesa začalo mírně sněžit.
      Prvňáci přinesli zvířátkům dobroty a ozdobili pro ně stromeček. Žáci 5. třídy došli až k jezírku, kde také ozdobili stromeček, pozorovali změny přírody a zopakovali si potravní řetězce .Cestou zpět si všichni zahráli hry inspirované lesem a ve třídách vyplnili lesní deník.

     • ZÁBAVNÉ POKUSY

      19. 12. 2019

      Dne 12.12. naši žáci 4. až 9. ročníku měli možnost nakouknout do tajů zázraků přírody kolem nás. Pod vedením přírodovědců, kteří se autorsky podílejí na tvorbě pořadu Zázraky přírody, prožili zážitkovou hodinu netradičních chemických a fyzikálních pokusů, vysvětlení mnohých přírodních zákonů, které nás doprovázejí v každodenním životě. Zažili netradičně pojaté pokusy s dusíkem, chemikáliemi, které dokáží měnit barvy, vyzkoušeli si vzduchové dělo, viděli jak funguje supravodič...vystřelili malou raketu a poznali, jakou sílu má plyn i mnoho dalšího. Věda je prostě zábava.

     • Mikuláš ve škole

      5. 12. 2019

      Po roce nás ve škole opět navštívil Mikuláš spolu s anděly a čerty ( žáci 8. a 9. třídy). Všechny děti dostaly od andělů sladkosti, zlobivci si vyzkoušeli čertův pytel. Jednotlivé třídy měly připravenou písničku nebo básničku. Náš Mikuláš s anděly a s čerty navštívili i mateřskou školu, kde už je děti netrpělivě očekávaly. 

     • Čtení prvňákům

      22. 11. 2019

      Žáci čtvrté třídy se již podruhé vydali něco přečíst prvňáčkům - tentokrát příběh o Mikuláši. Prvňáčci nám na oplátku ukázali své čtenářské dovednosti a velice nás překvapili.

     • Třídní schůzky

      19. 11. 2019

      Vážení rodiče,

       

      v termínu od 20. 11. do 29. 11. 2019 bychom rádi vyzkoušeli nový model třídních schůzek, který je nazýván jako tripartitní třídní schůzka.

      V praxi to znamená, že na třídní schůzce je přítomen rodič, žák a učitel. Díky individuálnímu pohovoru vzniká veliký prostor na řešení aktuálních problémů, vše diskrétně bez přítomnosti dalších osob. Snažíme se tímto krokem vybudovat takové prostředí, ve kterém se bude nejen žák, ale i rodič cítit bezpečně. Každý tak může bez problémů a studu vyjádřit svůj názor. Na tripartitním setkání proberete s konkrétním učitelem prospěch, chování a další nezbytné náležitosti. Schůzka bude trvat přibližně 15 - 20 minut.

      Všichni věříme, že zavedením těchto třídních schůzek zlepšíme komunikaci mezi rodinou a školou, čímž přispějeme k větší spokojenosti žáků na naší škole.


      Od dnešního dne si můžete rezervovat svůj termín třídních schůzek ve třech. Rezervaci lze zrušit pouze na základě osobní domluvy s daným vyučujícím.


      Těšíme se na setkání s vámi.

      Pedagogové a vedení školy

     • Návštěva knihovny

      14. 11. 2019

      Žáci 2. ročníku dnes navštívili místní knihovnu. Druháčky nejvíce zaujaly knihy o zvířátkách a pohádkové příběhy. Všichni už se těší na leden, kdy si budou moci vybrat a vypůjčit své první knížky.

     • Projekt Mléko do škol

      13. 11. 2019

      Tento projekt nabízí ochucená mléka 250 ml s vanilkovou, kakaovou a jahodovou příchutí s doplatkem 6,- Kč za kus. Pokud budou mít žáci zájem, mohou si mléko zakoupit u pí. Krejčí před první vyučovací hodinou.

     • HALLOWEENSKÉ REJDĚNÍ

      24. 10. 2019

      Dne 24. 10 . proběhlo na naší škole velké shromáždění všech možných strašidel, bubáků, zombíků i čarodějů. Žáci od 1. do 6. třídy si užívali her, které pro ně připravili jejich starší spolužáci. O mlsání se postarali kuchtíci. Na programu byla promenáda masek. Důležitým bodem dne bylo hlasování žáků o LOGO ŠKOLY. Také nesměla chybět volba o nejhezčí dýni. 

     • Molekuloví obři 

      18. 10. 2019

       

      Dne 17.10.2019 se skupina žáků 8. a 9. ročníku zúčastnila prožitkového semináře v Galerii umění v Lidicích na téma "Molekuloví obři".

      V podání chemika Michala Babiče (Fakulta chemie VUT Brno, PřF UK Praha) si zábavnou a prožitkovou formou vyslechli vysvětlení, co je to vlastně makromolekulární látka - polymer, kde se s ní mohu setkat. Žáci se sami mohli zapojit do hry na Molekuly, či si vyzkoušet jako skuteční laboranti, jak se vyrábí polymer, který se používá např. na výrobu kontaktních čoček

     • PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

      18. 10. 2019

       

      Ve středu 16.10.2019 se žáci 8. a 9. ročníků "potrápili" nad záludnými otázkami přírodovědné soutěže KLOKAN. Otázky vyžadovaly přehled v tématech přírodopisu, zeměpisu, chemie a fyziky. Mnohé měly žáky trošku zmást a nachytat.

      Nejlépe všemi úskalími v této celorepublikové soutěži na naší škole prošli žáci 8. ročníku:

      1. místo Michal Lipčák

      2.-3. místo Karolina Linková a Natálie Hartlová

      Gratulujeme

     • ŽIVOT DĚTEM - SRDÍČKOVÉ DNY

      11. 10. 2019

      Zakoupením výrobků na fotografii přispějete na zdravotní pomůcky nebo nezbytné rehabilitace pro Michalku a Karolínku. Nabízené výrobky - pravítko 25 Kč, náramek 30 Kč, kolíček 30Kč, magnetka 30Kč, CD 40Kč (ceny jsou uvedeny za kus). Předměty můžete zakoupit u pí. Krejčí.

     • DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

      10. 10. 2019

      Dne 10.10.2019 se žáci 4. třídy zúčastnili výcviku na dopravním hřišti. Pan instruktor je seznámil s pravidly silničního provozu a následně si děti vše vyzkoušely v praxi, což se jim velice líbilo.

     • Ředitelské volno

      1. 10. 2019

      Ředitelka školy oznamuje, že v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, uděluje žákům naší školy ve dnech    31. 10. 2019 a 1. 11. 2019 ředitelské volno z důvodu dokončovacích prací (rekuperace).

     • Projekt Les ve škole 2019/2020

      27. 9. 2019

      Naše škola se i tento školní rok 2019/2020 zapojila do projektu Les ve škole. V projektu Les ve škole je obrovská příležitost propojit více předmětů a pracovat s dětmi i mimo školní budovu. Učení venku v přírodě využívá přírodního prostředí k větší názornosti a větší pestrosti forem a metod výuky. V tomto roce se zapojila 1. - 6. třída a nově se zapojí i školní družina.

     • Organizace 1. školního týdne

      29. 8. 2019

      Pondělí 2. 9. 2019 končí celá škola po první vyučovací hodině.

      Mimo 1. třídu bude celý první stupeň končit od úterý do pátku po čtvrté vyučovací hodině (11, 40 h), druhý stupeň končí od úterý do pátku vždy po páté vyučovací hodině (12, 35 h).

      Provoz školní družiny bude zahájen pro přihlášené žáky v úterý 3. 9. 2019 od 6, 30 – 7, 40h a 11, 40 – 16, 30h.

     • Obědy

      29. 8. 2019

      Vážení rodiče

      oznamujeme, že z provozních důvodů bude od 3. 9. 2019 až do odvolání zajišťovat stravování školní jídelna SOU a PrŠ Vrapice,  která nám bude dovážet již hotové pokrmy. Jídlo se bude i nadále podávat v DPS.

      Důležité upozornění!

      Obědy se budou přihlašovat a odhlašovat na telefonním čísle 777 662 311, pí Mgr. Kosová. Platba obědů bude prováděna předem převodem na bankovní účet (číslo 27-7169720267/0100) nebo do pokladny školy. Obědy na měsíc září je nutno zaplatit nejdéle do pondělí 2. 9. 2019, 13:00 h.

      Přihlásit a nebo odhlásit oběd je nutné nejpozději do 13:00 h předešlého dne.

      Děkujeme za pochopení.

     • Aktualizace rozvrhu

      1. 4. 2019

      Vážení rodiče,

      z důvodu povinného plavání, kterého se zúčastní 3. a 4. třída, došlo opět k drobné změně rozvrhu, která je platná od 15. 4. Do 12. 4. platí současný rozvrh. Žáci budou nově jezdit na plavání tentokrát v pondělí. V týdnu od 8. 4. pojedou v pondělí i ve středu, tzn. 8. 4. a 10. 4. 2019. dále pak podle nového rozvrhu v pondělí.

      Děkujeme za pochopení,

      vedení školy

  • Kontakty

   • Základní škola Libušín, okres Kladno, příspěvková organizace
   • info@zslibusin.cz
   • Pokud budete chtít mluvit s jednotlivými pedagogy, vyberte správné číslo: ředitelna: 312 672 339 ředitelka: Mgr. Renata Kosová, mobil: 777 662 311 zástupce ředitelky: Mgr. Lukáš Marek administrativní pracovnice, objednávky a odhlašování obědů: Jitka Mrkáčková 312524228 sborovna 1. patro: 312 671 292 ( K. Kedroňová, J. Kuncová, P. Němec, M. Němcová, R. Jelínková, J. Vadinský, P. Havlová, S. Perscheová, M. Smetanová, R. Žižková, M. Hartmanová, E. Krausová ) sborovna přízemí: 312 524 227 (P. Chocholová, I. Knížetová, P. Krejčí, Š. Navrátilová, E. Nováková, R. Slámová, I. Šmolíková, P. Behenská, A.Nedbalová, B. Černá, M. Černá, I. Čížová)
   • Komenského 237 273 06 Libušín
   • Město Libušín Hálkova 140, 273 06 Libušín www.mestolibusin.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje