• 7. schůzka ,,PARLAMENTU,,

     

    Seznam zúčastněných :

     1. tř. - V. Pilařová, T. Benadová

     2. tř. - N. Hamplová, M. Lacková

     3. tř. - omluveni - plavání

     4. tř -  omluveni - plavání

     5. tř. - L. Dlabová, H. Nistorová

     6. tř. - A. Stejskalová, E. Slámová

     7. tř. - N. Hartlová, S.Černá

     8. tř. - A. Nistorová

     9. tř. - N. Kottová, A. Dvořáková

     

     

     PROGRAM :

     

     1.  Kontrola úkolů z minulé schůzky - splněno

     2.  Dokončení výrobků pro Velikonoční jarmark

     3.  Nácvik tanců již probíhá v 6. až 9. třídě

     4.   8. - 9. třída zajistí občerstvení v ,,kavárně,,

     5.  BAREVNÝ TÝDEN  - právě probíhá, účast je zhruba 90%

     6.  7.třída se zapojí do výroby drobných dárků pro budoucí prvňáčky

     7.  Žáci jsou velmi spokojeni s možností chodit o velkou přestávku ven

     8.  Úkol na příští (poslední schůzku) je od každé třídy návrh na název školního časopisu, který se bude vydávat příští rok

     9. Příští schůzka bude 29. května 2019

     

     

     

    Zapsala : A. Nistorová, 10.4.2019

     

   • 6. schůzka ,,PARLAMENTU,,Dne :
     
    Seznam zúčastněných :
     1. tř. - V. Pilařová, T. Benadová
     2. tř. - N. Hamplová, D. Škrdlant
     3. tř. - V. Král, T. Černý
     4. tř - K. Tiefová, J. Veselá
     5. tř. - G. Vysůčková, G. Vysůček
     6. tř. - A. Stejskalová, E. Slámová
     7. tř. - N. Hartlová, S.Černá
     8. tř. - J.Minařík, A. Nistorová
     9. tř. - N. Kottová, A. Dvořáková
     
     
     PROGRAM :
     
    1.  Nabídka pro žáci 8. a 9. tříd pro zajištění ,,velikonoční kavárny"
    2.  Vyhodnocení únorové soutěže o nejhezčí masopustní masku : viz nástěnka v přízemí i v1. patře - rozdání cen vítězům
    3.  Probíhá literární olympiáda
    4.  Řešená stížnost od 7.třídy na ztrátu srdíček - vyřešeno
    5.  Příprava ZAHRADNÍ SLAVNOSTI a slavnostní vyřazení 9. tř. - přibližný termín: 21.června, od 15,00 hod. před  bývalou lékárnou
    6.  BAREVNÝ TÝDEN (duben) :plakáty a rozepsání barev na jednotlivé dny budou opět k dispozici na nástěnkách Parlamentu . Termín : 8. - 13. dubna 2019
    7.  Proběhne VELIKONOČNÍ JARMARK - 17.4. 2019  od 15,00 hod. do 17,30 hod
    8.  NOC S ANDERSENEM - 29.3. 2019 ( 9. třída nabízí pomoc 1. třídě)

       9.  DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 28. - 29. března 2019 od 8,00hod. do 17,00 hod.

     10. Dne 21. března 2019 proběhne PONOŽKOVÝ DEN - na podporu lidí s Downovým syndromem

     11. Výrobky z Pč a Vv vybrat a poskytnout na velikonoční jarmark a jako drobné dárečky pro zápis budoucích prvňáčků

     12. Této schůzky se zúčastnila i paní ředitelka s různými návrhy a podněty, které se budou probírat na příští schůzce

     13. Termín příští schůzky : 10. dubna 2019

     

     

     

   • 5. schůzka ,,PARLAMENTU,,
     
    Seznam zúčastněných :
     1. tř. - V. Pilařová, T. Benadová
     2. tř. - N. Hamplová, M. Lacková
     3. tř. - N. Němcová, M. Neumann, V. Král
     4. tř - E. Mu"llerová, M. Dlabová
     5. tř. - G. Vysůčková, G. Vysůček
     6. tř. - omluveni
     7. tř. - N. Hartlová, S.Černá
     8. tř. - J.Minařík, A. Nistorová
     9. tř. - B. Pilařová, A. Dvořáková
     
     
     PROGRAM :
     
    1.  Určení garantů pro 1.tř (9. tř.) a 2. třídu (7.tř.)
    2.  Vyhodnocení plakátu :,,,,Boj proti odpadkům a nepovoleným skládkám" pro 1.-5. ročník a pro 6. - 9. ročník téma : ,,Boj proti návykovým látkám"
    3.  Vyhlášení soutěže na únor :,, O nejhezčí masopustní masku
    4.  Návrh p. uč. D. Knížetové na literární olympiádu (březen - Měsíc knihy)
    5.  Příprava ZAHRADNÍ SLAVNOSTI a slavnostní vyřazení 9. tř. (červen)
    6.  BAREVNÝ TÝDEN (duben)
    7.  14. února - sv. Valentýn - soutěž tříd o co nejvíce srdíček na třídu.
    8. Příští schůzka - 13. března 2019
   • 4. schůzka ,,PARLAMENTU,,
     
    Seznam zúčastněných :
     1. tř. - omluveni (vystoupení v DPS)
     2. tř. - N. Hamplová, M. Lacková
     3. tř. - N. Němcová, M. Neumann, V. Král
     4. tř - E. Mu"llerová, M. Dlabová
     5. tř. - G. Vysůčková, G. Vysůček
     6. tř. - nepřítomni a neomluveni
     7. tř. - N. Hartlová, S.Černá
     8. tř. - J.Minařík, A. Nistorová
     9. tř. - N. Kottová, A. Dvořáková
     
     
     PROGRAM :
     
    1.  Vánoční přání byla rozdána všem zaměstnancům školy
    2.   PARLAMENT  popřál všem žákům školy (nástěnky v přízemí i v 1. patře) krásné prožití vánočních prázdnin
    3.  Byly projednány plány na začátek kalendářního roku do školní soutěže:,,Kdo si hraje, nezlobí" a to na leden - Výroba nebo kresba plakátu či poutače na téma :
         ,,Boj proti odpadkům a nepovoleným skládkám" pro 1.-5. ročník a pro 6. - 9. ročník téma : ,,Boj proti návykovým látkám"
         únor - ,, O nejhezčí masopustní masku"
    4.  4., 5., 6. a 7. ročník se rozhodl pro výměnu svých zástupců v Parlamentě. Pro 4.tř - Vanesa HOLASOVÁ a Manuela  DLABOVÁ,
                                                                                                                                                                         5.tř.- Georg VYSŮČEK a Georgina VYSŮČKOVÁ
                                                                                                                                                                         6.tř.- Eliška SLÁMOVÁ a Adéla STEJSKALOVÁ
                                                                                                                                                                         7.tř.- Natálie PLECITÁ a Sára ČERNÁ
    5.  Návrh žáků vyšších tříd na automat na pití a svačinky a především  automat na školní pomůcky (sešity, pravítka, pera) - jednohlasně schváleny všechny
          typy automatů.
    6.  Vyhlášení výsledků soutěže o nejhezčí vánoční výzdobu proběhne ve dnach 19. - 20. 12. 2018. Výsledky budou zapsány do tabulky 20.12.2018.
    7.  Příští schůzka proběhne 30.ledna v 10,00 hod. v ŠD
     
     
    Zapsala : Adriana Nistorová, VIII. tř.                                                                                                                                                                                  V Libušíně, 19.12.2018
   • 3. schůzka ,,PARLAMENTU,,
     
    Seznam zúčastněných :
     1. tř. - nepřítomni
     2. tř. - N. Hamplová, D. Škrdlant
     3. tř. - N. Němcová, M. Neumann
     4. tř - nepřítomni
     5. tř. - G. vysůčková, G. Vysůček
     6. tř. -nepřítomni
     7. tř. - nepřítomni
     8. tř. - nepřítomni
     9. tř. - nepřítomni
     Nepřítomní zástupci tříd nebyli omluveni.
     
     PROGRAM :
     
    1. Členové  PARLAMENTU si berou patronát nad dohledem úspory elektřiny (zhasínání po přestávkách na toaletách a chodbě)
    2. Rozdělení bodů za docházku na schůzky  PARLAMENTU ( zahrnout do celoroční soutěže tříd)
    3. Zástupci si budou na schůzky nosit poznámkové bloky
    4. Vyhlášena soutěž o nejhezčí vánoční výzdobu tříd
    5. Příští schůzka - 19.12.2018 - středa v 10,00 hod. ve školní družině
     
     
     
     
     
    Zapsala : Iva. Čížová                                                                                                              V Libušíně, 22.11.2018
   • Seznam zúčastněných : dostavili se zástupci všech tříd (1. - 8. tř.)
                                                  9. třída omluvena - testování znalostí
     
    Program schůzky :
    1. hodnocení sběru starého papíru                     - zapsáno do tabulky celoroční soutěže tříd
    2. hodnocení sběru kaštanů                              - zapsáno do tabulky celoroční soutěže tříd
    3. štafetový běh                                               - soutěž o pohár ředitelky školy
    4. příprava na sportovně-zábavné dopoledne  - 26.10. 2018 -  pátek
        - dýně    : přinést své
                        :  vydlabat v ŠD
        - masky  : přinést své vlastní kostýmy
                        : výroba v ŠD
        - organizace průběhu běhů libušínským parkem
    5. 31.10.2018 - středa - 8,00 hod.                   - slavnostní vyhodnocení sportovně-zábavného dopoledne                                                                                                             a štafetového běhu tříd v tělocvičně školy
    6. další schůzka parlamentu                             - 21.11.2018 v 10,00 hod. v ŠD
     
     
     
    Zapsala : Adriana Nistorová, VIII.tř.                                                                                       24.10.2018
    • PARLAMENT   - šk. rok 2018/2019

      

     Jmenný seznam zástupců tříd :

      

     1.tř. -  Viktorie PILAŘOVÁ, Tereza BENADOVÁ

     2.tř. -  Nikola HAMPLOVÁ,  Daniel ŠKRDLANT

     3.tř. -  Natálie NĚMCOVÁ, Matěj NEUMANN

     4.tř. -  Eliška MULLEROVÁ, Kristýna HEBERTOVÁ

     5.tř. -  Laura DLABOVÁ, Miriam BALOGOVÁ

     6.tř. -  Tomáš ROSTÁŠ, Skarlet VYSŮČKOVÁ

     7.tř. -  Natálie PLECITÁ, Vendula KREJČÍKOVÁ

     8.tř. -  Jakub MINAŘÍK, Adriana NISTOROVÁ

     9.tř. -  Natálie KOTTOVÁ, Adéla DVOŘÁKOVÁ

      

      

      

     1. schůzka   -   12.září 2018

      

     Body programu schůzky :

      

     - Přivítáníseznámení se členy PARLAMENTU

     - Zvolit zapisovatelku 

     - Domluvit pravidelnost schůzek

     - 13.11. - Den laskavosti

     - Nástěnka PARLAMENTU - přízemí, 1.patro

     - Navrhnout body a hodnocení pro CELOROČNÍ SOUTĚŽ TŘÍD 

     a) nejdelší vánoční řetěz

     b) různé olympiády (nejen sportovní)

     c) sběr papíru, plastu a víček

     d) nejhezčí vánoční výzdoba

     e)zapojení se do akce Mladé Fronty - redaktoři časopisu

     - Příští schůzka :19.září 2018 v 9,45 hod v ŠD

      

     Odhlasováno :

     - zapisovatelka : Adriana NISTOROVÁ - VIII. tř.

     - v měsíci září schůzky každý týden, od října 1x za 14 dní nebo dle potřeby jednotlivých tříd

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základní škola Libušín, p.o.
   • Pokud budete chtít mluvit s jednotlivými pedagogy, vyberte správné číslo:

    ředitelna: 312 672 339
    ředitelka: Mgr. Renata Kosová, mobil: 777 662 311
    zástupce ředitelky: Ing. Bc. Tomáš Löbl, mobil: 602 251 032
    administrativní pracovnice, objednávky a odhlašování obědů: Olesya Cibotaru: 312 524 228

    sborovna 1. patro: 312 671 292 ( P. Němec, M. Němcová, R. Jelínková, J. Vadinský, P. Havlová, R. Schmied, M. Smetanová, E. Krausová, L. Slabá)

    sborovna přízemí: 312 524 227 (P. Chocholová, I. Knížetová, I. Šmolíková, P. Behenská, I. Čížová, R. Žižková, M. Hartmanová )

    Výchovná poradkyně, metodik prevence:
    Martina Miltrová / 312 671 292


    Školní družina
    Vychovatelky:
    Irena Horová, DiS.- DRUŽINA I. / tel.+420 733 362 603
    Ivana Čížová - DRUŽINA II. / tel. +420 737 362 467
    Michaela Hartmanová - DRUŽINA III. / tel.+ 420 776 023 424
   • Komenského 237
    273 06 Libušín
    Czech Republic
   • Město Libušín
    Hálkova 140, 273 06 Libušín
    www.mestolibusin.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje