• Prihlaska_SS_2020_denni.xlsx

   celkova_informace_prijimaci_rizeni_SS.pdf

   Sdeleni_o_terminech.pdf

    

    

   Výchovná poradkyně: Mgr. Renata Kosová
   Kontakt: 777 662 311
   E-mail: reditelka@zslibusin.cz
   Konzultace pro žáky: Dle dohody a potřeby
   Konzultace pro učitele: Dle dohody a potřeby
   Konzultace pro rodiče: Dle dohody a potřeby

   Činnost výchovného poradce pro l. a ll. stupeň:

   • Poradenská činnost pro rodiče žáků 1. - 9. tříd (výchovné i výukové problémy).
   • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělání vyžadují zvláštní pozornost.
   • Podávat návrhy na vyšetření žáka v PPP a SPC.
   • Kontrola a poradenství při tvoření plánů pedagogické podpory a IVP pro žáky se SPU, integrované žáky a pro žáky z odlišného kulturního životního prostředí.
   • Příprava podmínek pro integraci žáků a koordinace vzdělávacích opatření.
   • Poradenství pro rodiče žáků i pro žáky, kteří mají zájem o studium na víceletých gymnáziích.

   Spolupráce s dalšími organizacemi:

   • Speciálně pedagogické centrum a Pedagogicko-psychologická poradna Koloběžka Kladno
   • Pedagogicko - psychologická poradna Kladno
   • Pedagogicko - psychologická poradna STEP s.r.o. Kladno
   • Pedagogicko - psychologická poradna SLUNCE , Stochov
   • Speciálně pedagogické centrum a PPP - Unhošť

    

   _____________________________________________________________________________________________________

   Plán práce ve školním roce 2021 / 2022

   Září:

   - kontrola evidence žáků s PO

   - seznámit vyučující s PO u žáků

   - zadání vypracování IVP

   - přehled vycházejících žáků v tomto školním roce

   - spolupráce ZŠ a MŠ

   Říjen:

   - veletrh vzdělávání

   - předběžný průzkum vycházejících žáků o SŠ

   Listopad:

   - informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků

   - potřebné konzultace se žáky

   - kontrola klasifikace žáků, chování

   Prosinec:

   - vyhodnocení práce s integrovanými žáky, vypracování vyhodnocení

   - aktualizace integrovaných žáků pro II. pololetí

   - informace TU k hodnocení vycházejících žáků

   Leden:

   - informace rodičům ohledně přijímacího řízení, dny otevřených dveří

   - pravidelné informace o studijních oborech

   - přihlášky na SŠ - jejich výdej

    

   Únor:

   - vyhodnocení I. pololetí, pomoc při řešení problémů

   - konzultace pro rodiče vycházejících žáků

   - poučení o přihláškách na SŠ

   Březen:

   - vydání zápisových lístků 

   Duben:

   - hodnocení 3. čtvrtletí

   - odeslání žáků na nutná vyšetření SPC a PPP

   - eventuální řešení výchovných problémů

   Květen:

   - umístění vystupujících žáků, informace

   - pečlivé vedení dokumentace vystupujících žáků, přehled vydaných zápisových lístků

   Červen:

   - závěrečné hodnocení integrovaných žáků

   - příprava dokumentace na příští školní rok

    

    

  • Kontakty

   • Základní škola Libušín, okres Kladno, příspěvková organizace
   • info@zslibusin.cz
   • Pokud budete chtít mluvit s jednotlivými pedagogy, vyberte správné číslo: ředitelna: 312 672 339 ředitelka: Mgr. Renata Kosová, mobil: 777 662 311 zástupce ředitelky: Bc. Ing. Tomáš Löbl, mobil: 602 251 032 administrativní pracovnice, objednávky a odhlašování obědů: Pavlína Krejčí 312 524 228 sborovna 1. patro: 312 671 292 ( P. Kašpárek, K. Kedroňová, P. Němec, M. Němcová, R. Jelínková, J. Vadinský, P. Havlová, S. Perscheová, M. Smetanová, R. Žižková, M. Hartmanová, E. Krausová ) sborovna přízemí: 312 524 227 (P. Chocholová, I. Knížetová, Š. Navrátilová, R. Slámová, I. Šmolíková, P. Behenská, A. Nedbalová, B. Černá, M. Černá, I. Čížová) Školní družina: 1. oddělení, ved. vychovatelka: 606 134 139 (I. Čížová) 2. oddělení: 606 134 138 (R. Slámová) 3. oddělení: 606 134 128 (M. Hartmanová)
   • Komenského 237 273 06 Libušín Czech Republic
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje