• Školní rok 2023/2024

    • Výchovný poradce

     Mgr. Martina MILTROVÁ

     Tel. 723 292 875

     e- mail: miltrova@zslibusin.cz

      

     KONZULTAČNÍ HODINY:

     Každé úterý 12.30 – 15.00

     (nejlépe po telefonické domluvě, pak je možno domluvit i jiný termín)

      

     Hlavní úkoly výchovného poradce:

     • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
     • Zajištění vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně na doporučení třídních učitelů nebo na žádost rodičů
     • Tvorbu a realizaci individuálních vzdělávacích plánů
     • Pomoc žákům při potížích s učením
     • Konzultační a poradenskou činnost
     • Kariérové poradenství – pomoc při výběru střední školy a volbě povolání, návštěvy žáků v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce na Kladně, testování profesní orientace žáků
     • Zprostředkování informací o možnostech dalšího vzdělávání či profesního uplatnění žákům a jejich zákonným zástupcům (v posledních ročnících ZŠ, resp. v páté třídě při plánovaném přestupu na víceleté gymnázium)
     • Informace o přijímacím řízení na střední školy
     • Poskytnutí přihlášek na střední školu včetně pokynů k jejich vyplnění
     • Individuální konzultace s žáky i zákonnými zástupci žáků
     • Řešení případů hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu
     • Pomoc při řešení konfliktních situací ve škole
     • Péče o žáky nadané a talentované, jejich vyhledávání, návrh na další péči o tyto žáky
     • Spolupráce s dalšími odborníky – pedagogicko – psychologické poradny, střediska výchovné péče, speciální pedagogická centra, odbor sociální péče pro děti a mládež
  • Kontakty

   • Základní škola Libušín, p.o.
   • Pokud budete chtít mluvit s jednotlivými pedagogy, vyberte správné číslo:

    ředitelna: 312 672 339
    ředitelka: Mgr. Renata Kosová, mobil: 777 662 311
    zástupce ředitelky: Ing. Bc. Tomáš Löbl, mobil: 602 251 032
    administrativní pracovnice, objednávky a odhlašování obědů: Olesya Cibotaru: 312 524 228

    sborovna 1. patro: 312 671 292 ( P. Němec, M. Němcová, R. Jelínková, J. Vadinský, P. Havlová, R. Schmied, M. Smetanová, E. Krausová, L. Slabá)

    sborovna přízemí: 312 524 227 (P. Chocholová, I. Knížetová, I. Šmolíková, P. Behenská, I. Čížová, R. Žižková, M. Hartmanová )

    Výchovná poradkyně, metodik prevence:
    Martina Miltrová / 312 671 292


    Školní družina
    Vychovatelky:
    Irena Horová, DiS.- DRUŽINA I. / tel.+420 733 362 603
    Ivana Čížová - DRUŽINA II. / tel. +420 737 362 467
    Michaela Hartmanová - DRUŽINA III. / tel.+ 420 776 023 424
   • Komenského 237
    273 06 Libušín
    Czech Republic
   • Město Libušín
    Hálkova 140, 273 06 Libušín
    www.mestolibusin.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje