• Příměstský tábor

      31. 3. 2020

      Vážení rodiče,

      po celou dobu mimořádného stavu, ve kterém se teď Česká republika nachází, sledujeme Vaši ochotu a přístup ke vzdělávání. Obdivujeme, jak jste se k domácí výuce postavili čelem. Je nám jasné, že celé toto období je pro vás velmi náročné. Proto jsme přemýšleli, jak bychom Vám mohli ulehčit. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že pro všechny děti, které navštěvují naši školu a které k nám od září nastoupí do prvního ročníku, připravíme v létě příměstský tábor. Vybíráno bude jen za stravu, celý program bude zdarma. Příměstský tábor se uskuteční pouze v případě, že budou odvolána současná omezení a nařízení vlády ČR tuto akci dovolí. Konkrétní informace vč. termínu zveřejníme podle zájmu a situace.
      Vzhledem k naplánování a zajištění celé akce bychom potřebovali vědět, jaké děti by se přihlásily. Proto moc prosíme o zaslání zprávy, kdo by o tuto akce měl zájem.

      Moc děkujeme za spolupráci!

     • Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

      20. 3. 2020

      Vzhledem k mimořádnému opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021, jsme nuceni zrušit původní termíny zápisu. Do 31. 3. 2020 oznámíme, jak budou zápisy do ZŠ Libušín probíhat. Děkujeme za pochopení.

     • Průběh zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020 - 2021

      25. 3. 2020

      Vážení rodiče,

       

      dle opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy si Vás dovoluji informovat
      o průběhu zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020 - 2021.

      Zápisy k povinné školní docházce proběhnou ve dnech 1. 4. 2020 - 21. 4. 2020 elektronickou formou a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

       

      Zákonný zástupce projde pouze administrativní částí. Elektronicky vyplní žádost, kterou najde na odkaze https://zslibusin.edupage.org/register/. Odkaz bude spuštěn až 1. 4. 2020.

      Po obdržení přihlášky se ozveme na uvedený telefonní kontakt, kde domluvíme termín dokončení zápisu.

      Rodiče musí podat žádost o přijetí i v případě, že loni dostali odklad!

       

      Žádost o odklad povinné školní docházky


      Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu o odklad povinné školní docházky, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a lékaře.  

       

      V případě žádosti o odklad povinné školní docházky kontaktujte vedení školy.

       

      Co je nutné doložit pro ukončení zápisu:

       

      • řádně vyplněnou a podepsanou žádost (vytiskne škola, zákonný zástupce jen podepíše),
      • rodný list dítěte,
      • občanský průkaz zákonného zástupce,
      • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od pobytu zákonného zástupce)

                                                                

       

                                                                                                                           Mgr. Renata Kosová

                                                                                                                                  ředitelka školy

       

       

       

      Kontakty:    Mgr. Renata Kosová, ředitelka školy: 777 662 311

                           Bc. Lukáš Marek, zástupce ředitelky školy: 608 928 051

     • Školní akce

      13. 3. 2020

      Z důvodu uzavření školy se ruší všechny akce, které byly plánované na březen (kino, koncert, Noc s Andersenem,...). Děkujeme za pochopení, vedení školy.

     • Informace k domácí výuce

      13. 3. 2020

      Dobrý den vážení rodiče,

       

      na základě zadávání a povinnosti plnit školou zadané úkoly, posíláme pokyny:

       

      – všichni žáci budou dostávat úkoly od učitelů na edupege přes zprávy, stránky třídy nebo domácí úkoly (podle dohody s učitelem)

       

      – sledujte pravidelně poštu v Edupage – Zprávy.

       

      – pokud si někdo nechal ve škole učebnice, pracovní sešity nebo jiné sešity, máte  možnost si pro ně přijít do školy v pondělí 16.3. a úterý 17.3. v době od  9-11 hodin.

       

      – způsob kontroly vypracovaných úkolů vám zašle každý vyučující

       

      Upozorňujeme, že žáci jsou povinni mít splněné  všechny úkoly, které jste obdrželi!

        

      Zároveň velmi prosíme o pomoc a vzájemnou spolupráci. V tomto období více než kdy jindy potřebujeme my, ale hlavně vaše děti, co největší podporu. Uvědomujeme si, že největší díl odpovědnosti je v těchto chvílích na vás rodičích a velmi si vážíme vaší pomoci a trpělivosti. Věříme, že toto nelehké období společně zvládneme. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

      Děkujeme.

      S pozdravem vedení ZŠ Libušín

     • Bezpečnostní pokyny ohledně koronaviru - 10. 3. 2020

      10. 3. 2020

      Vážení rodiče a žáci,

      v návaznosti na rozhodnutí Bezpečností rady státu a aktuální situaci s koronavirem zveřejňujeme následující informace:  

      1. Po jarních prázdninách zůstává naše škola stejně jako ostatní školy v ČR až do odvolání uzavřena.

      2. Obědy budou žákům automaticky odhlášeny.

      3. Je zrušen i provoz školní družiny.    

      4. Pokud se žáci a zákonní zástupci vrátí do ČR ze zahraničí, musí zatelefonovat Krajské hygienické stanici Středočeského kraje na číslo: 736 521 357, kde získají pokyny k dalšímu chování. Rovněž o tom musí informovat vedení školy.

      5. Obecně dbejte na zvýšenou osobní hygienu a dodržujte prosím "etiketu kašle" - dodržujte dostatečnou vzdálenost od jiných osob, zakryjte si ústa a nos kapesníkem. Myjte si ruce mýdlem a teplou vodou minimálně po dobu 20 vteřin. 

      6. V pátek 13. 3. budou rozeslány informace o dalším postupu. 

       

      Mgr. Renata Kosová, ředitelka školy

       

       

     • Generační spolupráce na SOŠ designu a řemesel Kladno

      5. 3. 2020

      Ve středu 4.3.2020 jsme se my, žáci 7. a 8. ročníků, vydali na SOŠ designu a řemesel v Kladně. Našim cílem byly tentokrát dílny řemeslných oborů - tesařů a truhlářů, kde jsme si měli vyzkoušet svou zručnost při výrobě několika dřevěných výrobků.

      Přivítala nás skvěle vybavená dílna, tamní učitelé a hlavně fajn parta tamních studentů. Ti si nás rozdělili a každému z nás se někdo věnoval a pomáhal vytvořit výrobky ze dřeva. Pomáhali nám zvládnout i obsluhu některých strojů pro obrábění dřeva. Celé dopoledne rychle uběhlo a výrobky jsme většinou zvládli vyrobit i tři. Hodně jsme si popovídali, také jsme se zasmáli.

      A jak se nám tato akce líbila?

      „Bylo to prostě super.“

      „Mám nové kámoše.“

      „Skvělá dílna.“

      „Konečně doma ukážu, že něco dokážu vyrobit.“

      „Bezva atmosféra.“

      ….prostě skvělá akce, kde jsme se učili jen od trošku starších kluků, teď už kamarádů a bavilo nás to.

  • Kontakty

   • Základní škola Libušín, okres Kladno, příspěvková organizace
   • info@zslibusin.cz
   • Pokud budete chtít mluvit s jednotlivými pedagogy, vyberte správné číslo: ředitelna: 312 672 339 ředitelka: Mgr. Renata Kosová zástupce ředitelky: Bc. Lukáš Marek administrativní pracovnice: Miroslava Kvasničková 724 183 141 sborovna 1. patro: 312 671 292 ( I. Čížová, A. M. Filippi, K. Kedroňová, J. Kuncová, P. Němec, M. Němcová, R. Jelínková, S. Perscheová, M. Smetanová ) sborovna přízemí: 312 524 227 (P. Chocholová, I. Knížetová, P. Krejčí, Š. Navrátilová, E. Nováková, R. Slámová, I. Šmolíková, R. Žižková) školní družina: 312 524 228 (I. Čížová, R. Slámová)
   • Komenského 237 273 06 Libušín
   • Město Libušín Hálkova 140, 273 06 Libušín www.mestolibusin.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje